Parteon wilde aanvankelijk de Durghorst in Krommenie laten slopen, en zette de tijdelijke anti-kraak-bewoners eruit om er andere tijdelijke gasten (van het Leger des Heils) te huisvesten.

Maar de sloop gaat niet door, dus de nieuwe Durghorst komt er niet. Maar hij is er wel!

Op de website De Gedroomde Zaanstreek – een Pinterest-onderafdeling van De Orkaan, is de Durghorst II gewoon te vinden. Net als 49 andere gedroomde gebouwen, waarvan er sommige al gerealiseerd zijn, andere er zeer waarschijnlijk gaan komen en weer andere nooit gebouwd zullen worden:

het AZ-stadion, de winkels boven de Provincialeweg, de Zaandijker Kerk, het nieuwe Molenmuseum, het KZ-complex, de POL in de Achtersluispolder, de Noorderschool, de Zaanse Strip, de Hemmes, Saendelft, de Zaanbajes, de Zaanse Eilanden, hotel de Waakzaamheid, hotel Wormerland, hotel Kalverhoek en nog veel meer…

Screen Shot 2015-01-23 at 17.06.19