In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Verzekeringskantoor, rijwielhandel, huisdokter, speeltuinvereniging, pakhuis, badhuis, café, hotel, winkel, weeshuis, ziekenhuis, gemaal, bakkerij, drukkerij, papiermagazijn, sigaren-, verf-, zeep-, veevoeder-, essence-, stijfsel- of machine-fabriek?

Vandaag: Stijfselfabriek De Bijenkorf, Koog a/d Zaan

Gister de cantine, vandaag de fabriek zelf (1912). Om de geveltekst te zien moet je echt omhoog kijken: Styfselfabriek eigenlijk, en niet Stijfselfabriek. Uit het gemeentearchief:

“Stijfselfabriek de Bijenkorf. Opgericht op 9 mei 1867 door Klaas Honig, deze kocht de houten stijfselmakerij De Troffel voor zijn zoon Meindert. Het leidde in 1895 tot de oprichting van N.V. Stijfselfabriek “De Bijenkorf”. In 1899 kwam hier de fabriek De Bij, aan het Zuideinde bij, hier werd maisstijfsel, maïzena en later ook pudding gemaakt. De zetmeelfabriek De Bijenkorf is eind jaren ’80 overgegaan naar Amylum. In 2000 nam het bedrijf Tate & Lyle alle aandelen over van Amylum.”

Hier de fabriek vanaf de Zaan in 1935, ook aan de Zaanzijde staat Styfselfabriek de Bijenkorf. Bovenop het gebouw staat dan nog HONIG’s MAIZENA (foto gemeentearchief).

Deze foto stuurde Orkaan-lezer Jan Leguijt op, de Zaanzijde van dichtbij (met het jaartal: 1912).

Foto’s helemaal boven en hieronder van Aimée Klerk. (Klik voor grotere versie op afbeelding)

Ook een gevel die de moeite waard is? Stuur ze aan De Orkaan.

Bekijk hier alle afleveringen van De Geveltoerist.