De kosten voor het AZC (dat niet doorging)

Uit de specificatie van de gemaakte kosten door de Gemeente Zaanstad voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in Zaandam, blijkt dat het creëren en onderzoeken van ‘draagvlak’ (informatieavonden en communicatieactiviteiten) € 33.410 heeft gekost.

Zo’n twee ton heeft de gemeente daarnaast aan personeel uitgegeven, € 20.000 daarvan aan een externe medewerker.

De ‘draagvlak-kosten’ hoopt de gemeente van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) terug te krijgen, de personeelskosten zullen – als het lukt – voor de helft vergoed worden.

Uit het overzicht van de draagvlak-kosten blijkt dat de (externe) gespreksleider voor € 1.096 op de begroting staat maar ook dat er een draagvlakonderzoek van €24.524 is uitgevoerd. Op de website van de gemeente kunnen we dat onderzoek niet vinden. Inmiddels is aan wethouder Rita Visscher-Noordzij gevraagd of we dat onderzoek mogen inzien.

Van een onderzoek is niet eerder sprake geweest. Toen de bewoners van Rustenburg en Stationsstraat hoorden van het plan, toonden zij zich ‘overvallen’, wat in tegenspraak lijkt met zo’n onderzoek.

Voor locatieonderzoek zijn geen kosten opgevoerd, maar dat is wel degelijk verricht. De eigenaar van het pand, Ton Vermeulen van Kantoortoren Zaanstad in Wormerveer, die het voor tien jaar dacht te gaan verhuren aan het COA, heeft de plattegronden van de verschillende verdiepingen en de mogelijke kamerindelingen van het nieuwe AZC laten maken. De gemeente zet de kosten niet op de begroting. (Ook dit hebben we aan de wethouder gevraagd.)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *