De Vrije Watering: ‘diverser’ wonen in Poelenburg

Aan de oostkant van Poelenburg komt nieuwbouwwijk De Vrije Watering met 64 (zelfbouw)woningen en 35 sociale huurappartementen voor ouderen.

Er wordt gebouwd op de nu braak liggende groenstrook ten zuiden van de Sultan Ahmet-moskee aan de straat Poelenburg. Het terrein loopt tot waar kanovereniging De Geuzen zit; ook buurtcentrum de Poelenburcht valt buiten het gebied.

B&W van Zaanstad is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Wessel Breunesse: “De nieuwe wijk wordt heel groen, met voldoende ruimte voor water door wadi’s en sloten die de wijk aan drie kanten omringen.”

De huizen in De Vrije Watering komen om groene binnenhofjes heen. Langs de oever van de Watering komt een openbare wandelroute. Het water wordt op een paar plekken tot de straat Poelenburg doorgetrokken. In de oeverzone komt een speelplek voor jonge kinderen. Er komen bruggen die de oever verder verbinden via de Sultan Ahmet moskee tot aan de buurttuin en de Krajicek Playground.

Op dinsdag 1 november vindt er een inloopbijeenkomst plaats om de plannen verder toe te lichten aan omwonenden en geïnteresseerden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 oktober zes weken ter inzage.

Senioren en zelfbouw

Het appartementencomplex aan de noordzijde is bestemd voor senioren. De eengezinswoningen worden gerealiseerd in zelfbouw; particulier opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap. De manier van verkoop en selectie van kopers wordt nog uitgewerkt.

Het plan De Vrije Watering levert volgens Zaanstad “een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Pact Poelenburg Peldersveld. Een van de ambities van het Pact is om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren en een meer divers woningaanbod te realiseren.”

Zaanstad heeft ook nog steeds de ambitie om op het stuk ten zuiden van het Weerpad – waar nu nog volkstuinen zijn – te gaan bouwen. Het hele stuk wordt aangeduid als het ontwikkelgebied Poelenburg-Oost (waar in 2021 al gebouwd had moeten worden.)

Situatie nu
Kaart van het plangebied
Impressie uit 2019
Plangebied van boven (impressie)
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *