De gemeente Zaanstad maakte middels een 306 pagina’s dik rapport het bestemmingsplan Zaanse Eilanden (ten westen van het stationsgebied in Zaandam) bekend.

Daarin plattegronden en onderzoeken naar geluids- en bodemverontreiniging. Dat laatste is wel een punt, het gebied ligt vlak bij een voormalige vuilstortplaats terwijl het terrein zelf is opgehoogd met allerlei materiaal.

Weinig reden tot onrust volgens de onderzoek, er is “veelal geen asbest” aangetroffen maar er is op sommige plekken wel een “sterke verontreiniging met koper” (pp. 34-35). De risico’s zijn beperkt. Sanering is niet noodzakelijk. Ook is er geen verontreiniging van grondwater vanuit De Belt geconstateerd.