Met de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging bij de Coenbrug in de A8 is niks mis volgens Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Maar hoe weet ze dat eigenlijk?

Geluid en luchtverontreiniging wordt namelijk niet gemeten maar berekend. Op grond van verkeersdrukte, wegdek en geluidsisolatie wordt vastgesteld hoe hoog de belasting is. Dat betekent dat wat je invoert in zo’n model (hoe hoog zijn de schermen, hoe druk is het, hoe hard wordt er gereden) van grote invloed is op de uitkomst.

Daarover werd Schultz van Haegen ook ondervraagd door Kamerleden Barbara Visser (VVD) en Eric Smaling (SP) maar ze gaf geen krimp: de waarden waren in orde, het rekenmodel ook, dus er was geen probleem met geluid en verontreiniging.

Op drie plekken in Zaanstad wordt de verontreiniging wel degelijk gemeten. Langs het Noordzeekanaal (Hemkade, Hoogtij) om te meten of de Amsterdamse buren niet teveel tolueen of benzeen de lucht in sturen, ook fijnstof, ozon en bijvoorbeeld stikstof (NO2, NO) worden gemeten.

En aan het Wagenschotpad. Die laatste moesten we even zoeken, het blijkt in de Harenmakers-buurt achter de Westzijde te zijn, vlak bij de Hannie Schaftschool en het atletiekcomplex.

Je kan de kaart bekijken en data downloaden. Mooi speelgoed.

Dit is de luchtkwaliteit tussen januari en mei 2016 uitgedrukt in een getal van 1 (weinig luchtverontreiniging) tot 11 (veel luchtverontreiniging). Het vuurwerk met oud en nieuw veroorzaakte veel luchtverontreiniging, maar ook daarna werden soms behoorlijk hoge waardes bereikt bij het Wagenschotpad(grafiek Orkaan, data website Luchtmeetnet).

wagenschotpad grafiek

En dit is de stikstofdioxide-uitstoot aan de Hemkade over de laatste 7 dagen (grafiek van Luchtmeetnet).

stikstof hemkade