In 2019 werd de onderdoorgang bij de A8 in Oostzijde afgesloten voor fietsers. Het zou namelijk gevaarlijk zijn. Bezwaren van de Fietsersbond deden Zaanstad niet van gedachten veranderen.

De sluiting was overigens ’tijdelijk’ en zou in 2021 worden geëvalueerd. Dat is gebeurd (in 2023). De afsluiting blijft. De uitkomst van de evaluatie was dat “veiligheid in het verkeer voorop staat”. Aangezien er geen fiets doorheen kwam, zijn er natuurlijk geen ongelukken gebeurd (maar dat was in de periode voor de afsluiting ook niet het geval).

De Fietsersbond ging er vanuit dat ook economische belangen van bedrijven langs dat stuk Oostzijde een rol speelden, die wilden uitbreiden en hadden last van fietsers (d.w.z. de fietsers hadden last van de vrachtauto’s en bussen op dat stuk).

De Fietsersbond wilde de onderdoorgang openstellen, zodat fietsers parallel aan de Zaan kunnen fietsen. “Dit standpunt is meegenomen in de evaluatie” schrijven wethouders Gerard Slegers en Wessel Breunesse, en aangezien iedereen wel weet wat ‘meenemen’ in de politiek betekent: het standpunt is genegeerd.

De wethouders houden op lange termijn (als de bedrijven vertrekken) de fietsers een worst voor: dan is de ambitie de onderdoorgang weer open te stellen voor fietsers.

Het anti-fietshek wordt wel een beetje aangepast zodat wandelwagens en rollators er wel door kunnen.

We schreven in de periode 2017 en 2019 al vier keer over de afsluiting.

Wat doet die paal daar eigenlijk?

Door Piet Bakker. Bronnen: eerder nieuws op De Orkaan, Fietsersbond Zaanstreek, foto: De Orkaan (2024).