Een kop-staartbotsing, een uitglijder van een gemeenteraadslid, of een frontale foto van een puber die een winkelraam ingooit… de ervaring leert dat dit scoort.

Maar nee, de redactie heeft unaniem besloten om niet te buigen voor effectbejag en gekozen voor de verdieping der beschaving: Dinsdag wordt dichters-Vrijplaats op jouw Orkaan.

De Zaanse Dichterskring is hofleverancier.

Gedichten zijn volkomen nutteloos het best, en het begrijpen van een goed gedicht is, volgens meneer Montaigne, moeilijker dan het schrijven van een middelmatig exemplaar.

Wij hopen op een boel onbegrijpelijke shit. Vandaag gedicht 7

Hij zit daar in een hoekje
stil klein te zijn,
hij is ook klein, 5 jaar misschien
maar
geen kind meer

hij is meegegaan naar hier
weg gevlucht voor bommen en geweld
samen met zo velen
met zijn moeder en broer
zijn vader vecht ergens,
misschien wel dood

hij wacht
een traan op zijn wang
wat moet hij hier
tussen al die mensen
verdriet en angst

een hand pakt hem vast
een kind met een bal
ze gaan naar het veld samen
hij kan weer even kind zijn

Margriet Dijkstra
2015

De foto linksboven is van Anjo Kan