Geen fietsen meer op de Dam (en als het lukt ook niet op de kop van de Gedempte Gracht). Maar waar dan wel? In het Fietsenpakhuis in naast de Vomar aan de Zilverpadsteeg.

Na het eerste Fietsenpakhuis aan de Vinkenstraat wordt dit nr. 2. Op 1 januari 2018 wil de gemeente met de uitvoering van de plannen beginnen.

De Vomar gaat verhuizen in hetzelfde pand richting de Rozengracht, naast de ingang van de Rozenhof. Die verhuizing zou in maart van 2018 plaatsvinden. Aanvulling: volgens de tekening komt de stalling naast de huidige vestiging van de Vomar.

In de bewaakte stalling komen 400 fietsparkeerplaatsen. Door de stalling hoopt Zaanstad dat er meer doorloop op die plek komt waardoor de “sociale veiligheid van de Zilverpadsteeg” zal toenemen. Bovendien zal het zieltogende Rozenhof van de komst profiteren volgens de gemeente.

De exploitatielasten van de nieuwe fietsvoorziening Zilverpadsteeg en het bestaande fietsenpakhuis Vinkenstraat zijn hoger dan het budget dat nu beschikbaar is. Volgend jaar gaat het college om extra geld vragen. Als dat niet lukt, “zullen de kosten verlaagd moeten worden door bijvoorbeeld het beperken van de openingstijden”.

De stalling zal van de eigenaar van het winkelcentrum de Rozenhof gehuurd worden.

Zo is het (foto Google Streekview):

En zo wordt het (impressie uit Inverdan-rapport Zaanstad):