Wat gaat er in 2024 NIET gebeuren? Dat weten we natuurlijk niet 100 procent zeker. Maar we gokken dus van niet: de 24-uurs opening van de busbrug, de verbinding A8-A9, een ‘duurzaam exploitatiemodel’ voor de Zaanse Schans (en een verkeersplan), 30 km in de bebouwde kom, een vuurwerkverbod, werk aan de Guisweg, nieuwe bruggen in Krommenie en geluidsschermen langs de A8.

1. De busbrug

Zaanstad: “De gemeente heeft nog steeds geen stikstofvergunning verkregen van de vergunningverlener omgevingsdienst. De landelijke stikstofwetgeving is zeer streng, ondanks de zeer kleine hoeveelheid stikstofneerslag als gevolg van de openstelling in de spits. Afgelopen jaar heeft de gemeente getracht de vergunning te krijgen, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. (…) Dit betekent dat de busbrug hoogst waarschijnlijk tot medio 2025 nog dicht blijft in de spits.”

Busbrug juni 2023 (De Orkaan)

2. De verbinding A8-A9

De provincie doet alsof het nog een realistisch plan is en Zaanstad reserveert nog steeds geld voor het project. Ook een nieuw kabinet vol asfalt- en auto-partijen zal die weg er in 2024 niet doorkrijgen. Er is geen geld en Unesco heeft gedreigd de status van Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam in te trekken als de Stelling door de verbinding doorsneden wordt.

Bord langs de Communicatieweg in Assendelft die nu als sluipweg wordt gebruikt.

3. ‘Duurzaam exploitatiemodel’ Zaanse Schans

De gemeente heeft gezegd dat het nu echt moet komen: de Zaanse Schans moet zelf met een plan komen waarmee genoeg geld binnenkomt om het onderhoud te betalen. Zaanstad wil het noodlijdende Zaans Museum alleen dit jaar nog extra subsidie geven om de exploitatieproblemen op te lossen – dat duurzame model moet komen. Maar dat roept de gemeente al veel langer. Een hek mag niet, een vrijwillige ‘duinkaart’ kan niet. Zaanstad denkt door de belasting op kaartjes (in 2024 verhoogd van 25 naar 55 cent per ticket) de kosten deels te dekken, in 2024 moeten meer dan een miljoen kaartjes verkocht worden.

Zaanse Schans, december 2023 (foto: Alexandra Blaes)

4. Verkeersplan Zaanse Schans

Dit is nu al minstens twee maal uitgesteld. Wij denken niet dat het komt en als het al komt zal het nog niet in de praktijk worden gebracht. Twee problemen: er moet eigenlijk een nieuwe fietsroute komen om de talrijke (bijna)botsingen met voetgangers te voorkomen en de parkeerproblemen (oud-Zaandijk, Leeghwaterweg, Diederik Sonyweg) moeten worden opgelost. Wij zien dat niet gebeuren in 2024.

Voetgangers op het fietspad (foto: Fietsersbond)

5. 30 km in de bebouwde kom

Zaanstad wacht op Den Haag, het OM, handhavers, geld, mobiele flitspalen, de Vervoerregio en misschien op nog veel meer. Maar de echte drive om net als in Amsterdam 30 km in de bebouwde kom door te voeren lijkt er niet te zijn.

30 km ‘advies’ kan wel (foto Maxime Morin)

6. Project Guisweg

Samen met de aanpak van Thorbeckweg is de Guisweg het grootste project waarmee Zaanstad de komende jaren te maken krijgt. Zo groot dat 2024 alleen maar in het teken van de voorbereiding zal staan. Pas volgende jaar wordt er gebouwd. Als alles klaar is (wanneer?) komt pas de afsluiting, want het hele project was nodig voor het zogenaamde ‘spoorboekloos’ rijden van treinen – daarvan zouden er 50 procent meer gaan rijden op de Zaanlijn (wij achter de kans dat dat in 2028 gebeurt minder dan 50 procent).

Impressie van station Zaandijk Zaanse Schans zonder spoorwegovergang.

7. Bruggen Krommenie

Een paar jaar geleden waren ze al ‘aan het eind van hun levensduur’ maar uit de planning van de provincie is op te maken dat dit jaar en volgende jaar niks gebouwd of vervangen wordt.

Foto: De Orkaan

8. Vuurwerkverbod

Een mooie traditie maar ook een bron van ergernis, ongelukken en overlast. Politie en hulpverleners worden aangevallen, de schade is elk jaar weer fors. Politie en artsen pleiten al jaren voor een algemeen verbod. Afgelopen jaar was dat in zo’n 16 gemeenten al het geval, komend jaar komen er weer een paar bij, maar Zaanstad behoort daar niet toe: geen prioriteit, geen handhavings-capaciteit…

9. Hogere geluidsschermen langs de A8

Zaanstad wil het, inwoners van Koog willen het, en zelfs Rijkswaterstaat wil het, en het was al beloofd en er was geld. Maar de verhoging van de schermen lijkt er dus niet snel te komen, pas ergens ’tussen 2026 en 2030′ (zo’n belofte interpreteren wij als ‘2030’).

Foto uit Google Streeview

Door Piet Bakker.