“De wereld ziet er anders uit dan een aantal jaar geleden” schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan B&W van Zaanstad. De geluidsschermen bij de Coenbrug in Koog aan de Zaan worden daarom voorlopig niet vervangen.

Er zijn wel extra middelen voor de instandhouding van de infrastructuur schrijft Harbers. Maar die gaan niet naar de Coenbrug, omdat er “keuzes gemaakt moeten worden”.

Volgens Rijkswaterstaat voldoen de huidige geluidschermen aan de wettelijke normen met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit. Wanneer het dan wel gaat gebeuren blijft duister: ergens tussen 2026 en 2030.

Geen 80 km

Zaanstad vroeg ook om een tijdelijk lagere maximumsnelheid (80 km) op de A8, zeker als de geluidsschermen niet zouden worden vervangen. Maar ook die vlieger gaat niet op. In 2021 is al ‘fijn dubbellaags ZOAB aangelegd’ en bovendien zijn de voegovergangen vervangen en werden de trek-duwstangen gereviseerd. Harbers:

“Hiermee voldoet de A8 ook in de komende jaren aan de wettelijke eisen ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit en zie ik geen aanleiding om de maximum snelheid op de A8 te verlagen of om aanvullende middelen in te zetten.”

En er is meer slecht nieuws. Zaanstad krijgt geen extra financiële bijdrage voor het (tijdelijk) verhogen van de geluidsschermen. Zaanstad heeft daarvoor al € 2 miljoen, maar dat is “ontoereikend voor het verhogen van de schermen.”

Uitstel

De brief is een forse tegenvaller voor Zaanstad. Rijkswaterstaat schreef begin 2023 dat het geplande groot onderhoud aan de Coenbrug (waaronder de vervanging en verhoging van de geluidsschermen) uitgesteld werd van 2024 naar 2026. In 2017 was beloofd dat het onderhoud in 2024 zou gebeuren. “Het uitstellen van het groot onderhoud naar 2026 vinden wij onacceptabel” schrijft B&W in mei 2023. Het college voelde al nattigheid, omdat er wel een toezegging was maar geen budget vreesde Zaanstad “dat het groot onderhoud daardoor nog later wordt opgepakt.” Die vrees is nu bewaarheid geworden.

In de brief van mei 2023 schrijft Zaanstad ook dat ze verwacht dat het ministerie bij uitstel een extra financiële bijdrage in het verhogen van de geluidsschermen zal geven. Tijdens de bijeenkomst van het Zaans Beraad van 16 oktober zei wethouder Slegers op een vraag van Nick Hendriks (CDA)* over de kosten dat hij er vanuit ging dat de “inflatiecorrectie en dat soort zaken echt voor voor het rijk zijn”.

Geen Rijksmiddelen

Wat hij er op dat moment niet bij vertelde was dat het ministerie al op dat verzoek had geantwoord, namelijk dat die € 2 miljoen niet voldoende was en bovendien dat een verhoging “niet vanuit Rijksmiddelen gefinancierd of ondersteund [kan worden] met capaciteit en kennis.”

Slegers had die brief, die hij op 2 oktober al had ontvangen, nog niet gedeeld met de raad. Hij zegde dat op 16 november wel toe. Maar pas gistermiddag (27 november) kregen raadsleden de brief gemaild. In het raadsinformatiesysteem is de brief nog steeds niet beschikbaar. Pers en betrokkenen kunnen er geen kennis van nemen.

Een aantal oppositiepartijen gaat Slegers via een raadsinterpellatie waarschijnlijk donderdag 30 november tijdens de raadsvergadering op het matje roepen over zijn gebrek aan openheid.

Lees ook: Wethouder Slegers zit op brief: geduld raadsleden raakt op.

* In de eerder versie schreven we dat de vragen van Anna de Groot waren, dat klopte dus niet.

Door Piet Bakker. Bronnen: brieven van Zaanstad aan het Ministerie (mei 2023) van I&W en van het Ministerie aan Zaanstad (oktober 2023), eerder nieuws op De Orkaan, Zaanstad Beraad van 16 november. Afbeelding: geluidsscherm Koog a/d Zaan, 2023 (Google Streetview).