Door niet minder dan vier mensen werd afgelopen vrijdagmiddag bodemonderzoek door Zaanstad op het terrein aan de Fortuinweg in Rooswijk (Zaandijk) gedaan. Daar moeten de nieuwe velden van hockeyvereniging De Kraaien komen. Er zou mogelijk asbest zijn aangetroffen.

De eerste melding over verontreiniging van de als voorbelasting gestorte ondergrond dateert van al van maanden geleden. Toen op die meldingen niet werd gereageerd door de gemeente, heeft de melder de Partij voor de Dieren ingschakeld die de gevonden deeltjes liet onderzoeken door een asbestonderzoeksbureau. Daaruit bleek dat het inderdaad om deeltjes Chrysotiel (wit asbest) ging waarin 10-15 ‘gewichtsprocenten’ zijn aangetroffen.

Toen Melchior Mattens van de PvdD wethouder Gerard Slegers op 23 mei naar de meldingen vroeg zei deze dat er bij Zaanstad geen meldingen waren binnengekomen over asbest-deeltjes. Ook de Omgevingsdienst zou geen meldingen hebben binnengekregen. Door het ontbreken van een melding kon er geen actie worden ondernomen. De grond kwam van sportpark Hoornseveld, Slegers: “dat laten wij altijd testen en daarbij is geen asbest aangetroffen.”

Het ontbreken van de meldingen was volgens Mattens merkwaardig, er zouden zelfs drie meldingen zijn gedaan. Volgens hem was er ook een zaaknummer. Hij hoorde later ook dat er toch onderzoek op het terrein zou worden gedaan. De melding zou uiteindelijk na een tochtje langs ‘allerlei afdelingen’ toch op de juiste plaats terecht zijn gekomen.

Door Piet Bakker (ter plekke in Rooswijk). Extra informatie van melder verontreiniging en via Melchior Mattens. Foto: De Orkaan. Zie ook eerder nieuws op De Orkaan.