Op diverse plaatsen in Zaanstad is het donkerder dan normaal. Straatverlichting doet het namelijk op veel plekken niet. En dat duurt al maanden op sommige plaatsen.

We kregen mail en/of schreven over de Burcht, Havenstraat en Schepenlaan in Zaandam, de Veenpolderdijk en Communicatieweg in Assendelft, de Zaanse Schans (fietspad Kalveringdijk), Wormerveer Zuid (kruising Johan Vermeerkade – Seramstraat) en de Dr. Jan Mulderstraat, Wezelstraat en Guispad in Zaandijk.

Op de website ‘SlimMelden’ van Zaanstad vinden we er nog veel meer. ‘Klopt dat?‘ Vroeger we aan Zaanstad, en ‘hoe komt het‘ en ‘wordt er nog wat aan gedaan?

Het antwoord: ‘ja het klopt dat er veel storingen zijn‘.

“Dit komt door de enorm hoge waterstand van de laatste maanden. Deze is nog niet eerder zo hoog geweest en daar lopen we op meer fronten tegenaan. Zowel Liander als de gemeente zijn druk bezig met het opsporen en verhelpen van de storingen. We streven ernaar daar aan het einde van volgende week klaar mee te zijn.”

Dat is trouwens niet alles. Er wordt in Zaanstad veel gegraven en de storingen die daarvan het gevolg zijn komen bijvoorbeeld wateroverlast pas naar boven. Zowel in het net van Liander als het net van Zaanstad levert dat heel veel overlast op.

Bronbemaling is voorlopig door de hoge waterstand geen oplossing. Liander en de gemeente proberen het aantal storingen te verlagen door het omzetten van kabels naar bovengronds. Daar wordt nu aan gewerkt. Maar het kan nog even duren:

“Liander bedient overigens meerdere gemeentes waar ditzelfde probleem speelt en Zaanstad is dus geen uitzondering. Daarom hebben wij in Zaanstad ook te maken met de prioritering die Liander geeft aan de storingen en betekent het in de praktijk dat wij als Zaanstad niet altijd als eerste aan de beurt zijn.

Foto boven is van Martin Pet: “In Wormerveer Zuid is bij de kruising Johan Vermeerkade – Seramstraat sinds oktober 2023 de openbare verlichting defect. Het is gemeld naar de gemeente en regelmatig is de status opgevraagd. De gemeente heeft het doorgegeven naar Liander, maar er is wederom nog steeds geen actie ondernomen. Door de defecte openbare verlichting zijn voetgangers niet zichtbaar en levert het een onveilige omgeving op.”

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan, SlimMelden, foto boven (en tip Womrveer) van Martin Pet.