Twee jaar na de start constateert de dorpsraad Krommenie (nog steeds in oprichting) dat hij serieus wordt genomen en gehoor vindt voor zijn inbreng bij de politiek en de gemeente. De raad is er nog niet in geslaagd om meer samenwerking tot stand te brengen tussen de dertien buurtgroepen die opkomen voor de belangen van hun wijk.

 ‘Het is heel goed dat die buurtgroepen er zijn,’ zei voorzitter Nora Swagerman, ‘maar zij hebben meestal geen zicht op de gevolgen over de grens. Ontwikkelingen in een buurt kunnen doorwerken in heel Krommenie. We zijn één dorp en dat ene dorp moet gezamenlijk aandacht vragen bij de gemeente, de politiek en de raad voor de problemen die hier spelen.’

Om die reden heeft de dorpsraad een beroep gedaan op de gemeente om bij ingrijpende werkzaamheden in een buurt niet alleen de buurtbewoners te informeren met een bewonersbrief, maar de informatie te delen met het gehele dorp.

Swagerman vergeleek de dorpsraad met een locomotief waaraan dertien wagonnetjes zijn gekoppeld. ‘Gezamenlijk zijn wij sterker en hebben we meer invloed.’ Rob Karst vertaalde dat later in de oneliner: ‘Hoe groter de weerstand hoe groter de kans dat de gemeenteraad naar je luistert.’

 Wat doet u ermee?

De openbare vergadering van de dorpsraad – woensdag 5 juni – was een open discussie over de vraag hoe die gezamenlijkheid tot stand kan worden gebracht. Het leverde een vertrouwd beeld op van wat er leeft in Krommenie en hoe daarover gedacht wordt. Geen gebrek aan ideeën over hoe het anders of beter geregeld kan worden, maar op de tegenvraag ‘wat doet u ermee?’, volgde stilte. Als vervolg op deze vergadering geeft de dorpsraad gehoor aan het verzoek om een overzicht te maken van de buurtgroepen en hun activiteiten.

Rob Karst noteerde de wens om een werkgroep in het leven te roepen die zich gaat bezighouden met de gevolgen van het vervangen van de twee bruggen in de N203. Een van de ingrepen die kunnen leiden tot een verkeerschaos in Krommenie. Hij heeft namens de dertien buurtgroepen en twee ondernemersverenigingen daarvoor aandacht van de provincie gevraagd en suggesties gedaan voor een oplossing van deze problemen. Op 17 juni maakt hij gebruik van de inspraakmogelijkheid bij het agenda-overleg van de commissie Ruimte van Provinciale Staten en vragen welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de brief:

‘Wij volgen ook de maatregelen die genomen zijn voor de werkzaamheden aan de brug in de A7. Daarvoor zijn ook dorpen afgesloten voor sluipverkeer. We zijn benieuwd naar de ervaringen daarmee. Misschien kunnen wij hiermee ons voordeel doen bij het vervangen van de twee bruggen.’

 Bushaltes Jupiterstraat

Kelly Blankendaal, de nieuwe wijkmanager van Krommenie, maakte kenbaar dat zij beschikbaar is als contactmogelijkheid met de gemeente. Ze kon in ieder geval de vraag meenemen waarom auto’s weer gebruik kunnen maken van de Jupiterstraat, maar de bussen nog steeds niet. Waarom zijn de tijdelijke bushaltes op de Rosariumlaan nog niet opgeheven?

Door: Jaap de Jong