Centrum Oost-Zaandam: sluisgebied, Klauwershoek, Burcht, Peperstraat, P.L. Tak-buurt, Verzetsplantsoen, Savornin Lohmanstraat en stukjes van de Zuiddijk en Oostzijde.

Niet het meest aansprekende stuk van het centrum van Zaandam. Inverdan stopte voortijdig aan het eind van de Gedempte Gracht. Een bruisende culturele driehoek is het Sluisgebied nooit geworden. In tegendeel.

In een persbericht van Zaanstad worden inwoners uitgenodigd online mee te denken over het gebied. Wethouder Gerard Ram:

“Ook in de toekomst moet het centrum van Zaandam een plek zijn om prettig te wonen. Maar het moet ook levendig zijn en een bloeiende economie hebben. Daar willen we graag samen met onze inwoners en ondernemers aan werken.”

Hoe zou dat levendige, bloeiende en prettige stuk eruit zien? Bij het persbericht was een ‘Toekomstbeeld voor 2040′ gevoegd. Hoe ziet dat beeld eruit?

Drie dingen vallen op: veel hoogbouw, veel groen en geen auto’s. De Burcht wordt bijvoorbeeld “een ontmoetingsplek zonder auto’s, met bebouwing om het plein gezelliger te maken. Omdat auto’s niet meer op straat parkeren, is er meer ruimte voor groen.” Maar de Burcht is in het droombeeld ook voor de helft bebouwd.

Wat betreft de hoogbouw geloven we de gemeente op haar woord, dat zit wel snor.

Dat het een droom is, wordt vooral duidelijk door het totaal ontbreken van auto’s. Er wordt niet gereden, er wordt niet geparkeerd. Niks. Nada. Nothing. Heel Zaandam-Oost wandelt en fietst. Dream on…

Maar hoe zit het met de overdaad aan groen? Als Zaanstad een groenvoorziening van die omvang (forse volwassen bomen) in 2040 wil realiseren, moet de gemeente dit jaar beginnen met planten. En op bomenplant-gebied heeft Zaanstad nu juist een zeer bedenkelijke reputatie. Er wordt aanzienlijk meer gekapt dan teruggeplant (een negatieve bomenbalans) en als er wel wordt teruggeplant komen er sprietjes voor in de plaats.

Hieronder de plannen (klik voor grotere versie): Burcht deels bebouwd, Fabriek staat er nog, Peperstraat een ‘avenue’ met nieuwbouw, nieuwe Beatrix-flats, toren aan eind Peperstraat, hoogbouw op terrein Drukkerij Huig, aan Oostkade en tegenover het oude Stadhuis. (Even het groen wegdenken en een paar auto’s erin fantaseren, want zo gaat het er in 2040 zeker niet uitzien.)