Het plan Dukra – de jachthaven ten westen van de William Pontbrug naar het Zaaneiland – heeft na jaren plannen een definitieve vorm gekregen. Naar verwachting start eind 2024 / begin 2025 de realisatie. Voor de huidige bewoners van de boten in jachthaven Dukra valt het doek per 1 april. Zij moeten dan de jachthaven definitief verlaten.

Voor enkele bewoners betekent dat dat zij over ruim drie weken gedwongen worden om te vertrekken, maar geen alternatieve ligplaats en/of huisvesting hebben kunnen vinden. Dat was reden voor bewoners om donderdagavond in te spreken tijdens het Zaanstad Beraad op het gemeentehuis. 

De bewoners vertelden over hun keuze om op het water te wonen of omstandigheden waardoor deze situatie is ontstaan. Het bewonen van de boten werd, bij gebrek aan een beleid, jarenlang door gemeente Zaanstad gedoogd. Deze gedoogsituatie was nooit prettig, maar het gaf de bewoners wel een plek om te kunnen wonen.

‘Je wilt op een rustige manier op je schip wonen met dezelfde rechten en mogelijkheden gelijkgesteld als huisbewoner. Gunt u alstublieft de mogelijkheid door ligplaatsen te creëren. Door een gebrek aan beleid is er nergens binnen de gemeente Zaanstad plek voor de woonbootbewoners. Dat betekent dat ze nergens binnen de gemeentegrenzen legaal terecht kunnen.’

Opzegtermijn

Ook Sander Dullaart, één van de eigenaren van Dukra, was aanwezig om in te spreken. Hij benadrukte dat ze al sinds 2016 in gesprek zijn met gemeente Zaanstad over de plannen. In 2018 is de haven gekocht en vanaf dat moment is aangekondigd dat er een eind zou komen aan de situatie van langverblijf op de haven. In 2020 zijn vervolgens alle contracten opgezegd en veranderd naar een contract waarin een half jaar opzegtermijn in zit:

‘We hebben twee jaar gedaan over participatie, waarbij we zeker 15 tot 20 gesprekken hebben gevoerd met belanghebbenden. In die participatie is het compromis gesloten voor woonschepen in plaats van woonarken om het maritieme karakter van de haven te behouden.’

Bewoners die willen blijven wonen kunnen kopen, maar dat is niet voor iedereen financieel haalbaar.

1 april

In totaal is het contract voor 35 personen niet verlengd. Daarvan zijn 28 personen vertrokken voor 1 januari 2024.‘ Op 1 januari troffen we nog 7 mensen aan, zonder dat wij dat wisten.’ Voor 3 personen ziet het er naar uit dat er een oplossing gevonden is in een koopovereenkomst. Met anderen is de beëindiging van het contract uitgesteld tot 1 april. Twee mensen geven aan dat ze helemaal niets willen. ‘We zijn bereid te praten over oplossingen, maar het voelt ook wel als een beloning voor niks doen.’ Bewoners zien al 5 jaar op zich afkomen dat er wat gaat gebeuren, maar zijn om welke reden dan ook niet (allemaal) in beweging gekomen. ‘Als in 2020 je contract wordt opgezegd en je ziet het niet aankomen dan vind ik dat lastig te begrijpen’.

DZ, Christen Unie en Partij voor de Dieren dienden een motie ‘Onderzoek alternatieven woonschipbewoners Dukra’ in. Met deze motie werd aan de raad verzocht om de ‘eigenaren van de Dukrahaven te verzoeken om tijdelijk uitstel van vertrek voor de bewoners van de woonschepen voor wie nog geen oplossing gevonden is voor de ligplaats en/of huisvesting na 1 april’. Er zou moeten worden gezocht naar een oplossing voor deze schrijnende gevallen.

Voordat de motie in stemming kwam werd gediscussieerd over al dan niet ‘tijd kopen’ bij de eigenaren van Dukra, de morele zorgplicht van de gemeente, de visie ‘Wonen op het water’ en de eigen verantwoordelijkheid voor huisvesting. Wethouder René Tuijn gaf aan dat het wat hem betreft tweeledig is. Enerzijds gaat het om beleid. ‘Het is goed om te bespreken wat er nodig is om beleid te maken en wat we daarvoor over hebben.’ Maar daar hebben de huidige bewoners niets aan, want dat is iets wat tijd kost. Anderzijds zijn er de individuele bewoners op Dukra. ‘Als de boot er niet meer mag liggen, dan zal de boot weg moeten, het is een overeenkomst tussen de verhuurder (Dukra) en huurder (bewoner). Vanuit Zaanstad is er geen juridische zorgplicht. Het is belangrijk dat de mensen zelf blijven kijken, zoeken en in gesprek gaan met sociale wijkteams.’

Het resultaat van een avond discussiëren is dat de motie met een ruime meerderheid verworpen werd. De overgebleven bewoners moeten per 1 april definitief Dukra verlaten. Zij zullen zelf op zoek moeten naar een alternatief. De gemeente heeft wel aangeboden om via het Sociaal Wijkteam te helpen (brief onder dit bericht).

Door redactie De Orkaan. De Inspraak is hier terug te kijken, de raadsvergadering hier (stemming motie aan eind vergadering).