Duurzaam wonen in Zaanstad

Op dit moment wordt voornamelijk gebruik gemaakt van fossiele energie (olie, aardgas en steenkool) voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Deze bronnen raken niet alleen langzaam op, maar zijn ook zeer vervuilend voor de omgeving.

Gemeente Zaanstad wil over op andere, schonere bronnen van energie. Een grote opgave hierbij is dat inwoners, organisaties en bedrijven schonere energie gaan gebruiken en minder verbruiken.

Hoe vermindert gemeente Zaanstad energieverbruik

Energieverbruik verminderen moet niet alleen vanuit de gemeente gebeuren, maar juist vanuit inwoners, organisaties en bedrijven. Dit kan onder andere door zelf energie op te wekken door een warmtepomp of zonnepanelen, huizen en bedrijfsruimtes beter te isoleren of aan te sluiten bij lokale initiatieven. Zaanstad zet op dit moment stappen om een warmtenetwerk aan te leggen. Dit slimme systeem verwarmt huizen met warmte gewonnen uit duurzame biomassa. Om te beginnen worden hier 2200 woningen, enkele scholen en een zorginstelling in Zaandam Oost op aangesloten.

Zaans Warmtenet

Het Zaans Warmtenet kiest tijdelijk voor biomassa als energiebron. De bouw van de biomassacentrale is al gereed en daarnaast liggen de leidingen voor het warmtenet al in de grond. De werkzaamheden zijn dus afgerond warmtenet is nog niet in werking. Momenteel zijn de testen van het warmtenet gestart en wordt deze voorbereidt op de aansluiting op woningen en flatgebouwen. Het enige wat nog nodig is voor de start, is een uitspraak van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord over de vergunning voor de Wet Natuurbescherming. Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen door gebruik te maken van duurzame warmte in plaats van warmte uit biomassa. Denk hierbij aan restwarmte van lokale industrie, geothermie (warmte uit de aarde) of aquathermie (oppervlaktewaterwarmte). Deze technieken zijn momenteel nog niet uitontwikkeld, maar dit is wel waar de gemeente op den duur naartoe wilt. Dit sluit aan bij de doelstelling van gemeente Zaanstad om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De overgang van fossiele energie naar lokaal opgewekte duurzame energie valt goed binnen de doelstelling. Daarnaast is de overheid bezig met een wet die het verplicht stelt om huizen van het gas af te halen voor 2050, waardoor huiseigenaren zelf ook stappen moeten nemen.

Jouw woning van het gas af

Rozamond Visser van Adviesjagers.nl geeft advies voor inwoners van gemeente Zaanstad die zelf al aanpassingen willen maken: “Niet alleen in Zaanstad worden grote stappen genomen richting duurzamere energie, maar ook in Nederland gaat er de komende jaren een hoop veranderen. Zo dienen alle Nederlandse woningen vanaf 2050 van het gas af te zijn. Dit lijkt ver weg, maar toch valt het aan te raden om zo vroeg mogelijk te beginnen met het nemen van maatregelen. Als jouw woning (nog) niet wordt aangesloten op het Zaans Warmtenet kun je jouw woning wel al voorbereiden op de energievoorziening. Dit kan bijvoorbeeld door de woning te isoleren, goed te ventileren of door zelf eigen duurzame energie op te wekken met zonnepanelen of zonneboilers.”

Beeld: Global Energy Systems via Pixabay

Ingezonden mededeling door Twenty Four Webvertising.

Deel dit artikel: