DZ en PvdA: ‘Veldpark moet schoon, leefbaar en veilig worden’

Aan de jarenlange overlast in het Veldpark in Zaandam moet een einde komen. Geert Rijken (PvdA) en Peter Kranenburg (DZ) hebben een uitgebreid plan gemaakt om het park weer ‘schoon, leefbaar en veilig’ te maken.

Dat kan door begeleiding van mensen de overlast veroorzaken maar ook ook door ‘proactieve handhaving’ en ‘repressie’.

Rijken en Kranenburg memoreren dat overlast al ruim 6 jaar duurt en dat de maatregelen tot dusver – cameratoezicht, handhaving, alcoholverbod – te weinig resultaat hadden: “helaas wordt de overlast nog te vaak en te veel ervaren.”

PvdA en DZ spraken met omwonenden, de ambtelijke organisatie, mensen uit de overlast gevende groepen, Leger des Heils en politie: “duidelijk is dat de situatie zoals die nu is niet kan doorgaan.”

Alcohol- en drugsverslaving

De overlast wordt veroorzaakt door mensen met alcoholverslaving en/of drugsverslaving en een groep jongeren. Dakloos zijn ze meestal niet (“90 – 95% van de personen uit de kerngroep beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats”).

De ‘harde kern’ bestaat uit 15 à 20 drugs- en alcoholgebruikers, die ook overtredingen plegen. Maar in totaal kan de groep overlast-gevers op ‘mooie dagen’ groeien tot zo’n 50 personen.

“De groep die voor de meeste overlast zorgt is de groep die, onder invloed van drank en (soft)drugs, ook ’s avonds, na 18.00 uur in het park verblijft en dan luidruchtig wordt en intimiderend gedrag vertoont. Deze groep mensen is ook assertief en soms dreigend en agressief in hun houding richting BOA’s.”

Waarschuwing

Op 18 april 2021 klaagt een omwonende bij Handhaving vanwege grote overlast; een samenvatting van het gesprek met Handhaving:

“de meesten van de groep waren zo in de olie dat er niets mee te beginnen was. Hele grote groep en met 2 vrouwelijke boa’s kunnen ze niet veel; ze werden gewoon bedreigd. En kiezen er dan voor om een waarschuwing te geven en dan te vertrekken. Ze geven aan dat het dweilen met de kraan open is. Ze geven nu aan dat ze vaker willen surveilleren. En ze gaan versterking vragen.”

De overlast bestaat uit:

 • Achtergelaten rommel zoals bierblikjes, (plastic) flesjes en overig zwerfafval
 • Onveilig/intimiderend gevoel, dealen, uopmerkingen op de latere avond naar andere bezoekers van het park
 • Ontlasting in de bosjes wat zichtbaar is voor omwonenden
 • geluidsoverlast van muziek, schreeuwen en tromgeroffel loopt op gedurende de dag. Vanaf +/- 18.00u. gaat het volume omhoog. Dit loopt waarschijnlijk synchroon met de hoeveelheid alcohol en (soft)drugs die de bezoekers tot zich nemen

Van 18.00 uur tot soms diep in de nacht ervaren omwonenden de meeste overlast. Vaak wordt de politie of handhaving gebeld. Maar er is slechts ‘incidenteel’ extra handhaving en politie-inzet in het park.

Gebruiksvoorziening

In en rondom het park zijn talrijke maatregelen genomen: extra vuilnisophaalronde, inzet van een veldwerker van het Leger des Heils, verblijfsverbod tussen 22.00 uur en 06.00 uur, alcohol- en drugs-verbod, geen muziek en niet schreeuwen, geen vuur, niet samenscholen, niet kamperen… maar helpen deed het niet.

Als er een ‘Inloop- en gebruiksvoorziening’ zou komen – waar dus drugs gebruikt mogen worden, kost dat € 500.000,- per jaar. Rijken en Kranenburg:

Er is in 2020 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een inloopvoorziening. De kosten voor een voorziening met gebruikersruimte is 500.000,- op jaarbasis. Alle signalen wijzen er op dat gezien de financiële situatie van Zaanstad dit vooralsnog niet gaat lukken. Wij verwachten dus in 2021 in ieder geval dat een inloopvoorziening niet wordt gerealiseerd en wanneer deze er wel komt is dus hoogst onzeker. Daarnaast zien wij een inloopvoorziening als goede voorziening voor mensen met een verslaving, Zaanstad-breed. Of het de overlast ’s avonds in het park oplost valt nog te bezien.”

Repressie

Zij willen individuele aanpak, overdag inzet van het Leger des Heils, een plan voor bv. sportactiviteiten in het park, maar vooral meer handhaving:

“Dagelijks vanaf 18.00 uur ‘proactieve handhaving’. De nadruk komt op repressie te liggen. Er wordt gehandhaafd op geluidsoverlast en er wordt actief ingezet om mensen die te veel overlast veroorzaken of te veel onder invloed zijn naar huis te sturen. Indien het verzoeken niets oplevert wordt er opgeschaald door te verbaliseren of gebiedsverboden op te leggen.

Gebleken is dat niet iedereen uit de groep gevoelig is voor het opleggen van boetes. Voor effectieve handhaving willen we het college uitdagen om met maatregelen te komen die wel impact hebben op de persoon. Bij het handhaven worden de Boa’s ondersteund door de politie. De proactieve handhaving is nodig om draagvlak te behouden voor andere maatregelen.

De handhaving zou tussen maart tot medio september zijn “en met name op de mooie dagen”.

Weinig overlast?

De plannen lijken haaks te staan op wat burgemeester Jan Hamming en wethouder Natasja Groothuismink zeiden in oktober 2020: “de situatie rustig, er zijn weinig meldingen van overlast”. Ze zijn heel tevreden er dat er geen overlast meer is, bovendien gaan ze in 2021 opnieuw voorstellen maken voor een ‘gebruikersruimte’.

“Daarbij is het idee dat ze er dagelijks een aantal uur kunnen verblijven, elkaar kunnen ontmoeten en mogen gebruiken, onder begeleiding van professionals.”

Kranenburg en Rijken:

“Vlak voor de zomer in 2020 zijn de regels in het Veldpark ingesteld. In de beginfase is daar ook extra inzet op geweest vanuit handhaving. De overlast is daarmee afgenomen. Echter is deze extra inzet vanuit handhaving er niet meer en het ziet er dus naar uit dat ook de inloopvoorziening er (voorlopig) niet komt. Ondertussen krijgen wij vanuit de omwonenden de signalen dat de situatie weer terugkeert als vanouds.”

Handhaving

Rijken en Kranenburg spraken met politie, gemeente en omwonenden, en samen met een ambtenaar en veldwerker van Leger des Heils met mensen uit de verschillende groepen in het park. Naast intensieve hulpverlening is er volgens PvdA en DZ “ook strenge handhaving nodig om overlast die in de avond ontstaat te stoppen.”

“Je ziet echter dat er zo vanaf 18 uur een omslag plaatsvindt. Een deel gaat dan naar huis. Een ander deel die in het park blijven worden onder invloed van drank en drugs steeds meer luidruchtig en zijn minder goed aanspreekbaar, ook voor handhaving.”

Hier ons dossier Overlast Veldpark.

Bronnen: agenda-initiatief PvdA en DZ, contact met Rijken en Kranenburg, eerdere berichtgeving Orkaan, foto’s van omwonenden.

Deel dit artikel:

16 reacties

 • Patrick mulder

  En langzaam groeit er een groepje hangers met muziek en luid praten tot in de kleine uurtjes hoek rosmolenstraat bijlstraat. Hoe meer repressie in t park hoe korter onze nachten.

 • M. vd Poel

  Wat is het eenvoudig, er staan borden bij de ingangen van het Veldpark met de volgende teksten: Niet tussen 22.00 uur en 06.00 uur in het park verblijven, Geen gebruik van alcohol en/of drugs, Ruim afval/hondenpoep op, Geen muziek en niet schreeuwen, Geen afvalstoffen verbranden, Niet samenscholen, Geen objecten plaatsen en niet kamperen, Bij overtreding riskeert u een boete.

  Vooral met het RISKEREN van een boete, en niet het KRIJGEN van een boete kan je alle kanten op. Welke handhaving?

  Je kan als gemeente 2 dingen doen:
  1e je haalt de borden weg en gaat gewoon door met de huidige situatie. Lang leve de veroorzakers.
  2e je gaat handhaven op de overtredingen, en niet met camera’s!!

  • Rudolf Jacobs

   Dat is het GROTE probleem van ambtenaren, ze denken: “We plaatsen een bord en het is opgelost.”[…] Borden plaatsen, zij ‘we’ goed in.

 • Peter van Haasen - PVV Zaanstad

  Wat een hypocriet gelul.

  Een PVV en POV motie van juni 2020 vroeg het volgende aan het college:

  – Extra in te zetten op de aanpak van het alle overlast, drugshandel en aanverwante drugscriminaliteit in ‘t Veldpark;
  – Gebiedsverboden uit te vaardigen voor de overlastplegers en deze te blijven monitoren zodat het probleem zich niet verplaatst;
  – Een beter netwerk van cameratoezicht te installeren om de veiligheid in het park te vergroten;
  – Er op korte termijn voor zorg te dragen dat Burgemeester in ’t Veldpark weer een veilig en plezierig park wordt om te verblijven, te recreëren of te passeren.

  Motie werd met 17 voor en 22 tegen verworpen omdat de PvdA tegen stemde, want pappen en nathouden is hun partijcredo. Je ziet wat dit gebracht heeft.
  En dan nu een beetje interessant gaan lopen doen over de rug van de bewoners die al jaren overlast ervaren. Je zou bijna denken dat er verkiezingen aankomen.

  • Bep Hogendorp

   Helder. Typisch PvdA.

   • Geert Rijken

    Beste mevrouw Hogendorp,

    Graag geef ik u toch het complete beeld.

    In maart 2020 ben ik in contact gekomen met enkele omwonenden over de al jaren spelende overlast. Samen met omwonenden hebben we de overlast opnieuw aangekaart bij de gemeente. Op 15 juni, ruim 2 weken voor de motie, heb ik namens de PvdA schriftelijke vragen gesteld en gevraagd om maatregelen. Deze zijn half juli 2020 ingevoerd. In eerste instantie leek de overlast daarmee ook te verminderen.

    Ik ben altijd in contact gebleven met de omwonenden en gemeente. Toen in medio januari bleek dat de overlast weer terugkeerde ben ik opnieuw gesprekken gaan voeren. Samen met mijn collega raadslid zijn we verder in gesprek gegaan met de politie, gemeente, Leger de Heils, mensen uit de groep in het park en uiteraard omwonenden. Daarna hebben we besloten om de problemen opnieuw aan te kaarten. We hebben dus blijvend aandacht voor de problematiek en blijven ons ook inzetten voor een structurele oplossing. Zoals ook in één van de reacties hieronder staat, deze problemen vragen om een lange adem.

    De motie hebben we niet gesteund om de volgende redenen:
    -Camera toezicht is in het park niet effectief. Er is vorig jaar cameratoezicht ingevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de groep zich dichter ging begeven bij de huizen van de Brusselsestraat wat daar tot meer overlast zorgde.
    -De politie geeft duidelijk aan dat een aanpak moet bestaan uit zorg en handhaving. Die combinatie kwam in de motie niet voldoende terug.
    -Maatregelen zoals gebiedsverboden werden al reeds door de gemeente uitgevoerd.

    Ik ben de politiek ingegaan om samen met inwoners en andere partijen Zaanstad wat mooier te maken. Dat betekent niet dat alle problemen zomaar worden opgelost maar betekent wel dat ik mij blijvend zal inzetten op zoek naar oplossingen.

    Hartelijke groet,

    Geert Rijken

    Uit het Orkaan archief, berichtgeving van 9 juni 2020: https://www.deorkaan.nl/dealen-vechten-schieten-buren-veldpark-zijn-het-zat/

  • Rudolf Jacobs

   Aha, dat is de oplossing dus. En dan lossen overlastplegers vanzelf op, in […], ja waarin eigenlijk en waar naar toe? Heel constructief.

 • Marcel van Kampenhout

  Begin eens met stemmen op partijen die niet alleen maar moord en brand schreeuwen over Veiligheid en Justitie, maar daar ook geld in stoppen. Ondanks alle door VVD en CDA gedane beloften -zij runden dat ministerie de afgelopen decennia- is het aantal agenten en boa’s NIET toegenomen, eerder afgenomen. Als je dan ook nog bedenkt, hoeveel ministers en staatssecretarissen van dat ministerie moesten aftreden – die waren dus vooral bezig met het zoeken naar bonnetjes ipv het maken van beleid, komt een deel van de kritiek hier gewoon neer op huilen met de wolven in het bos.

 • Sjoukje Rottman

  Problemen zoals deze zijn meestal lastig op te lossen. Zelfs met een gebruikersruimte zullen er mensen zijn die kiezen voor de anonimiteit van een vrije ruimte. Vorig jaar zagen we, na het instellen van de verschillende verboden, ook in het Jagersveld mensen die een plek tussen het groen hadden gevonden. Om het park zijn helaas de mogelijkheden groot. Ik denk dat dit probleem om lange adem vraagt en wellicht moet de overlast, waar dan ook, door ons alken steeds weer gemeld worden?

 • Anja ten Hoope

  Ik heb zo het idee dat het Zaanse bestuur dit probleem niet gaat oplossen voor de omwonenden. Dit krijg je als je jarenlang gedoogt. Sterkte daar.

 • Frank Peter

  Hopelijk realiseert men zich wél dat het weren van dat groepje uit het veldpark betekent dat ze zich ergens anders gaan vestigen? Dus aanpakken, hoge boetes en desnoods arresteren ipv wegjagen.

 • Bert Versteeg

  Voordat deze groep (of een deel er van) het park onveilig maakte zorgden ze al voor overlast op de Beatrixbrug en daarna op het Steve Bikoplein en na veel praten zijn ze steeds vertrokken van die locaties.
  Het probleem verplaatst zich dus en de vraag is wat hun volgende hangplek wordt.
  Misschien is het nu verboden crossterrein in Westzaan een geschikte locatie?
  Groot hek met camerabewaking er omheen dan heeft niemand er meer last van.

  • Roos Jongejans

   Wat dacht U van niet praten maar doen? Dit is een kleine groep mensen die het voor een grote groep mensen onmogelijk maakt om van dit mooie park te genieten. Ze hebben daar niets te zoeken! Het park is bedoeld om te recreëren, wandelen, sporten en spelen, niet om te gebruiken en misbruiken. En ga ze vooral niet belonen met een eigen gebruikersplek. Ze zijn in overtreding op meerdere fronten, dus wegwezen! En als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Hoe moeilijk kan het zijn?

 • A.de Groot

  Hier is een mooie rol weggelegd voor onze doortastende burgemeester!

 • Nico Kuilman

  Als deze mensen niet luisteren dan gewoon oppakken en de bak in.

 • sonny plein

  Wat er zich momenteel in het Veldpark afspeelt heeft een oorzaak waar politici liever niet over praten.
  Het is de schuld van de politiek dat deze mannen in weer en wind nergens samen kunnen komen dan in het Veldpark.
  Zoals gewoonlijk wordt elk niet blanke man in het park als bedreigend of intimiderend gezien.
  De politie weet precies wie de lawaaimakers en wie de vervuilers zijn.
  Laat de politie daar eerst flink op bekeuren en desnoods bij de derde een gebiedsverbod opleggen.
  Ik zie meer heil in een lik op stuk beleid dan de hele groep over één kam scheren.
  Dat het park dan gegarandeerd weer leefbaar wordt, betekend niet dat de buurtbewoners het park vaker zullen bezoeken.
  De angstaanjagende zwarte mannen waar ze niets op aan te merken zullen hebben, zijn er dan nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *