DZ: haal hekken Hemkade weg

De bewoners van Hemkade 51 en de North Sea Venue (nr. 48) zijn verwikkeld in een lange strijd over de bestemming van het gebied, vergunningen en handhaving. Zaanstad wil aan die slepende zaak een eind maken.

Eén van de problemen is de toegang tot Hemkade 51 die door NSV kan worden afgesloten. De bewoners vinden dat onacceptabel. Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad vraagt via een motie het hek weg te halen.

Volgens de fractievoorzitter van DZ is het verwijderen van het hekwerk waardoor vrije toegang tot het terrein mogelijk is, wettelijk geen probleem terwijl er een groot “maatschappelijk draagvlak” voor die maatregel zal zijn.

Het is ook niet duur en niet zo moeilijk volgens Rot (in haar woorden, ze denkt dat “de kosten en de complexiteit van de uitvoering van het treffen van deze fysieke maatregel relatief mee zullen vallen”)

Scenario

Zaanstad heeft voor de oplossing van het conflict tien scenario’s voorgesteld waarvan er een beperkt aantal zal worden uitgewerkt. In een andere motie vraagt Rot om een extra’s scenario toe te voegen.

Voor Hemkade 51 is namelijk geen permanente woonbestemming. De bewoners mogen er wonen en ze mogen het ook verkopen aan iemand die er mag wonen, maar als het pand een jaar niet bewoond wordt vervalt de woonbestemming. Rot stelt voor een eind aan deze ‘uitsterfconstructie’ te maken door in het extra scenario wel de vaste woonbestemming voor Hemkade 51 op te nemen, en dat scenario ook uit te gaan werken.

De moties worden op 2 juli in de raad behandeld (of een weekje later als de zaak uitloopt).

Hier ons dossier Hemkade.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *