DZ niet van slag door brief B&W

Politici van Zaanstad moeten zich gedragen “volgens de gedragscode van de raad” en zich “onthouden van persoonlijke aanvallen op individuele ambtenaren”. Dat schreef B&W van Zaanstad in een nogal ongebruikelijk harde brief aan de raad.

Met politici werd DZ-fractieleider Aart Molenaar bedoeld die op Twitter en Facebook nogal eens uit wil halen. Molenaar werd bij naam genoemd in de brief . Hij had zich “denigrerend en intimiderend” gedragen tegenover het Hoofd Juridische Zaken met onderstaande tweet:

Maar bij DZ hebben ze geen spijt van hun actie. Aart Molenaar zei op Twitter vooral steun te hebben gehad.

DZ’er Eric Sellmeijer twitterde dat ze bij DZ trots op hun actie zijn: hoezo respect?:

bullshitSellmeijer ziet de aandacht vooral als PR. En om zijn betoog kracht bij te zetten, plaatste hij een bullshit-plaatje op Twitter (rechts).

DZ-fractielid Juliette Rot liet zich niet onbetuigd. Op de site van Democratisch Zaanstad schreef ze over de juridische dienst van Zaanstad en wethouder Dennis Straat, ze lardeerde het bericht met een Bitch Slap-plaatje (wie de Bitch is kan De Orkaan niet zo snel vaststellen).

Screen Shot 2015-04-02 at 18.07.20

 

De relatie tussen DZ en de gemeente, vooral de juristen, is wankel – Rot moest in het verleden informatie bij de gemeente halen via een WOB-verzoek.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 april werd de gemeente erop gewezen dat de afdeling Juridische Zaken deze week al twee maal onderuit was gegaan. Dat ging over de Toermalijn en de bakkerij aan de Celebesstraat in Wormerveer.

Aart Molenaar wilde met DZ positieve oppositie gaan voeren: het zit kennelijk niet in het DNA van de partij.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Geachte redactie,
  Democratisch Zaanstad is inderdaad aan deze bestuursvergadering met de intentie begonnen metvann andere instelling. De coöperatieve samenwerking.

  Daar kwam al direct tijdens de coalitie besprekingen toen al direct bleek dat de ‘informateurs’ die D66 gekozen had niets van DZ wilde weten. Het stuitende arrogante optreden van de twee mannen was zo extreem dat we geen behoefte hadden aan een tweede gesprek.
  Dat gesprek kwam er toch omdat wij dachten dat het optreden van de D66 vertrouwelingen door de andere onderhandelaars wel doorzien zou worden, maar nee, niet dus.

  De voorstellen die de onderhandelaars deden waren geen voorstellen, maar eisen waar DZ onmogelijk op in kon gaan want dat zou betekenen dat we kiezersbedrog moesten plegen.

  Een bijkomende factor was de keuze van D66 voor de ondersteunende gemeente ambtenaar.
  Deze man had eerder in het gemeente magazine laten optekenen dat hij “het belangrijker vond dat de stoep tegels in Amsterdam recht lagen ipv in Zaanstad.
  Vanaf dat moment heeft onze fractie alle vertrouwen in de man opgezegd. Onze mening is bij de man bekent en dat zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest mij de uiteindelijke keuze van de coalitie onderhandelaars geweest zijn.

  Toen bleek dat D66 en de PvdA in zee zou gaan met (opnieuw) leny Vissers-Koopman (zog 1 zetel) hebben we da zaak nog een maand aangekeken en geconstateerd dat er van het beleidsvoornemen (openheid,transparantie,en luisteren naar onze plaatsgenoten) geen donder van terecht zou komen hebben wij de moed opgegeven.

  Aart.Molenaar

 • Hans Kuyper

  Tja…

 • positief oppositie voeren, is dat zoiets als ‘ we zijn het er niet mee eens, we hebben alles geprobeerd, het is niet gelukt dus stemmen we maar voor’? In dat geval heeft u gelijk. Dat zit niet in ons DNA.

  Groeten,
  Eric Sellmeijer, Democratisch Zaanstad

 • De Orkaan

  De term is niet van ons, maar van Aart Molenaar, die heeft in de eerste reactie uitgelegd wat het betekent, en waarom hij daar mee ophoudt.

 • aart molenaar

  Geachte redactie.
  Selmeijer doelt volgens mij op de uitspraak van Ruud Pauw (rosa) na de verhitte debatten vorige week over het bp bedrijven Zuid.
  Pauw nam met zijn uitsprak afstand van het blok van de oppositie en schakelde daarbij zijn partij als serieuze oppositiepartij uit.Tja meneer Kuiper, Tja. Het lijkt wel op een Zaanse schande.

  Aart Molenaar

 • Harrie van der Laan

  Ik heb een vraag aan de redactie.

  Als onafhankelijke redactie neem ik aan dat u de tweet van de heer Molenaar heeft getoetst aan de gedragscode voor raadsleden. (openbaar via RIS)

  Is de reactie van B&W op de tweet (de open brief) door u eveneens getoetst, maar dan aan de gedragscode voor burgemeester en wethouders? (eveneens openbaar op RIS)

  Ongeacht of u, of een ander, afstand neemt van de inhoud van de tweet van de heer Molenaar gaat u in uw berichtgeving voorbij aan de essentie van het verhaal. Er zijn afspraken gemaakt omtrent bejegening. Of bent u van mening dat voor deze afspraken uitzondering gemaakt moet worden omdat het het college van B&W betreft?

 • Hans Kuyper

  Laten we het erop houden, meneer Molenaar, dat ROSA een andere stijl van oppositie voeren heeft dan DZ. En ik wens u een vrolijk Pasen.

 • De Orkaan

  Wellicht was de tweet van Sellmeijer een reactie op Ruud Pauw, maar de link die hij doorstuurt is die van de brief van B&W. Dus wij gaan er vanuit dat het daarover ging.

  Als ROSA “afstand neemt van het blok van de oppositie” en DZ heeft daar een probleem mee, is dat een zaak tussen DZ en ROSA dunkt ons. Dat er zo’n blok was wisten wij niet.

  Hebben wij de Tweet van Molenaar en de brief van B&W getoetst aan de gedragscodes? Nee, daar is de integriteitscommissie voor, en B&W mag zelf weten wat voor brieven zij schrijft.

  Het nieuws was natuurlijk de opmerkelijke brief zelf. Wij nemen geen afstand van die tweet – wij hebben het toch niet getweet? Wij schrijven er alleen maar over. De essentie van de brief is volgens ons dat B&W stelt dat niet de ambtenaar maar de desbetreffende wethouder verantwoordelijk is. En bovendien leek men onaangenaam getroffen door de zinsnede over de “afrekening”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *