DZ-raadslid Marianne de Boer stapt uit de fractie van Democratisch Zaanstad (DZ). Ze blijft wel raadslid maar dan onder de naam Lokaal Zaans (LZ). Ook steunfractielid Peter Klos en het complete bestuur van DZ stappen over naar LZ.

De Boer kwam in 2018 met voorkeurstemmen in de raad Zaanstad voor de VVD waar ze meteen fractievoorzitter werd. In 2019 stapte ze met mede-raadslid Simone van Otterloo uit de fractie en ging verder met Van Otterloo als Lokaal Zaans. Eind 2021 kondigde ze haar afscheid van de politiek aan maar vlak voor het einde van het jaar trok ze dat in en stapte over naar DZ. Voor die partij kwam ze in 2022 in de raad. Dat avontuur heeft anderhalf jaar geduurd. Vorige week herintroduceerde ze LZ op Facebook.

In het persbericht schrijft De Boer dat helaas “na bijna twee jaar is gebleken dat deze nieuwe samenwerking niet heeft gebracht wat ervan verwacht werd”. Lokaal Zaans gaat weer zelfstandig verder.

“In gezamenlijkheid is een schitterend verkiezingsboekje gemaakt waar we nog altijd achter staan. Echter, in de praktijk blijkt dat er een verschil van inzicht is in hoe je de inhoud probeert te realiseren. Lokaal Zaans kiest voor het aangaan van het gesprek en probeert via verbinding meerderheden te vinden. Naar onze mening blijven nu een aantal belangrijke lokale onderwerpen liggen of worden onvoldoende opgepakt.”

Volgens De Boer is behoefte aan “een constructief kritische partij die meedenkt en samenwerkt in oplossingen”. Kennelijk is DZ dat nu niet. De Boer zegt desgevraagd tegen De Orkaan dat zij door DZ werd gevraagd zich bij hen aan te sluiten: “we zaten al heel vaak op één lijn en in de raad konden wel heel goed samenwerken.” Maar het ‘klikte’ toch niet echt:

“In de praktijk bleek ik eigenlijk gewoon een partij in een partij te zijn, de ‘blending’ en die samenwerking is gewoon niet tot stand gekomen. Ik ga graag het gesprek aan en zoek meerderheden. Je probeert kritisch constructief voorstellen te doen.”

Volgens De Boer is er geen sprake van ruzie: “het is gewoon een andere manier van werken. Het gaat niet om het ‘wat’ je doet maar over ‘hoe’ je het doet.”

Als voorbeeld noemt De Boer dat DZ niet aanwezig wil zijn bij vergaderingen van het presidium (de fractievoorzitters). De Boer wil dat anders aanpakken: “Ik ben constant aan het zoeken naar verbinding. Ik wil veranderingen tot stand brengen en oplossingen voor de gemeente realiseren. Zo simpel, kijk ik er tegenaan, Maar dat kan alleen maar als je het gesprek aangaat. Dat is de hoofdmoot: in communicatie, in gesprek, verbinding. Ik kan het ook niet anders.”

‘Constructief’ (of het gebrek daaraan) is het breekpunt volgens De Boer: “Als je niet aan tafel zit, dan wordt er over je gepraat en niet met je.”


UPDATE 12:50. DZ-voorzitter Ko Stanthardt laat ook weten dat het gebrek aan constructief optreden er de oorzaak van is dat het bestuur meegaat naar LZ. “het werkte gewoon gewoon niet meer. We hebben vaak dingen gezegd over de zichtbaarheid en dat je je moet vertonen.” Stanthardt wil ook dat DZ bij het presidium aanwezig is. En dat geldt ook voor het feestje 50 jaar Zaanstad: “Je kan het niet eens zijn met geld daarvoor, maar wij ga daar wel naartoe.” De voorzitter zat het ook niet lekker dat DZ niet bij de uitslagenavond op stadhuis was in 2022: “daar kom je elkaar tegen, maar dan gaan zij met z’n tweeën of drieën in een kroeg zitten. Dat moet je niet doen. De partij komt op deze manier niet verder. Het gaat gewoon niet meer.”


Ook DZ is om een reactie gevraagd maar op ons verzoek is nog niet gereageerd. Zodra dat gebeurt vullen we berichtgeving aan.

Door Piet Bakker. Bron: persbericht Marianne de Boer/LZ, telefonisch interview met Marianne de Boer. Foto: Marianne de Boer in 2020 (als LZ-raadslid).