Donderdag 11 april was de dag van de Zaanse Beursvloer in de Bullekerk. Gedurende deze bijeenkomst, georganiseerd door de Zaanse Uitdaging, wisselden bedrijven en maatschappelijke organisaties/initiatieven tussen 15.30 en 17.00 uur vraag en aanbod uit.

Dit gebeurde via gesloten beurzen, waarbij deelnemers iets konden vragen en iets konden aanbieden. Ouderwetse ruilhandel dus. Verschillende bedrijven en stichtingen waren aanwezig, waarbij sommigen al eerder deelnamen aan de beursvloer en anderen voor het eerst aanwezig waren. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere Next Level, Humanitas en Koningsdag Kerkbuurt Assendelft als vragende partijen, terwijl bakkerij Landsaat, Multicraft en de Rabobank zich aanboden als aanbieders.

In totaal werd er € 116.226 opgehaald door middel van 61 matches, wat maar liefst twee keer zo veel is als het bedrag van vorig jaar, dat € 58.466 bedroeg. Deze bedragen zijn symbolisch en geven de waarde van de matches weer.

De Orkaan sloot ook een aantal succesvolle matches, waaronder met de Humanitas Kindervakantieweek, Kledingbank Zaanstreek, Wereldlichtjesdag Zaanstreek, Cultuurdag Park Krommenie en Stichting Zorg en Zelfdoding.

Door Silva Honig. Foto: De Orkaan.