€ 130 tot € 150 miljoen voor plannen rond Guisweg

Nieuwe tunnels voor fietsers, voetgangers en auto’s onder het spoor bij Zaandijk en Koog a/d Zaan gaan € 130 tot € 150 miljoen kosten.

De spoorovergang bij de Guisweg vervalt. Voor fietsers en voetgangers komt een tunnel onder de spoorbaan en Provincialeweg. Ook komt er een nieuwe autotunnel onder het spoor.

Op dit moment zijn er nog twee alternatieven, beide met een andere plek voor de tunnels. Op 22 oktober praat de raad van Zaanstad over de plannen. Bij goedkeuring worden de twee alternatieven verder onderzocht.

Op maandag 19 oktober om 19:00 uur is er een online bijeenkomst (i.v.m. corona) over de plannen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.guisweg.zaanstad.nl.

Tunnels

De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers komt of bij het kruispunt bij de Guisweg óf bij Station Zaandijk Zaanse Schans.

De autotunnel komt in het verlengde van een nieuwe verbindingsweg, parallel aan de A8 die tussen de aansluiting bij het politiebureau en de Provincialeweg loopt.

De nieuwe aansluiting op de A8 bij het politiebureau krijgt een oprit in de richting van Assendelft, en een afrit in de richting van Amsterdam.

Eind 2021 moet er een definitief voorkeursalternatief liggen, waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld in 2022 en daarna verder uitgewerkt. De realisatie start op z’n vroegst vanaf 2024.

Alternatieven

De alternatieven hebben verschillende oplossingen voor de tunnels en de op- en afritten. Bij die laatsten hebben ze het in de stukken over ‘aansluiting 2’ op de A8 vlakbij de Coenbrug en ‘aansluiting 3 (Zaandijk-West, bij politiebureau).

Alternatief 1: fietsers bij het station en behoud van A8 aansluiting 2

“In het eerste alternatief gaan fietsers en voetgangers via een nieuwe onderdoorgang bij station Zaandijk Zaanse Schans onder het spoor door. De verbinding voor fietsers en voetgangers bij het station krijgt een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De huidige perrontunnel blijft bestaan. Bij de Guisweg kunnen fietsers en voetgangers nog wel de Provinciale weg oversteken.

In dit alternatief komt de nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer vrij noordelijk uit op de Provincialeweg en blijft aansluiting 2 open zoals die nu is.”

De fietstunnel komt dus onder het spoor en de Provincialeweg. Fietsers die het fietspad van of naar de Provincialeweg willen nemen moeten afstappen en met de fiets aan de hand een stukje via een ‘luie’ fietstrap.

Alternatief 2: fietsers en voetgangers bij de Guisweg en A8 aansluiting 2 komt te vervallen

“In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap.

De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.

Hoe ziet dat eruit?

Waar gaat het gebeuren? 1. de aansluitingen op de A8, 2. de nieuwe weg naar de tunnel en Provincialeweg, 3. Guisweg, 4. Station Zaandijk Zaanse Schans
Alternatieven verbindingsweg naar tunnel onder spoor en Provincialeweg

De kosten voor beide alternatieven ontlopen elkaar nauwelijks, alternatief 1 kost ruim € 130 miljoen, alternatief 2 ruim € 132 miljoen. Er is budget voor € 130 miljoen toegezegd.

Maar als er ‘plus-opties’ komen wordt het duurder:

 1. Verbeteren fietsverbinding aan de oostkant van de Provincialeweg (beter fietsnetwerk): vanaf €3,5 miljoen
 2. Vier rijstroken (2×2) op de Verbindingsweg (robuustheid beter): €4,3 miljoen
 3. Geïntegreerde fietstunnel met perrontunnel (ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid station beter): Vanaf €15 miljoen
 4. Meer kwaliteit fietstunnel: toegangen wijder, wanden schuin (ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid): Vanaf €3 miljoen
 5. Toekomst vaste noord-zuid waterverbinding realiseren aan de westzijde van het station (kruisend met de fietstunnel, voorbereid op de potentiële gebiedsontwikkeling): €1,5 miljoen
 6. A8-aansluiting 2 openhouden – indien mogelijk (behoud huidige situatie): geen kosten

De plannen zijn gemaakt door de Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met Zaanstad, de provincie Noord-Holland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Rijkswaterstaat.

Meer informatie en de rapporten zijn terug te lezen op guisweg.zaanstad.nl.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • sonja

  Fietstrappen voor de noord en zuid-verbindingen? Er zijn zoveel verschillende fietsen die geen gebruik kunnen maken van een fietstrap. Die worden dus uitgesloten van deelname of moeten een groot stuk omrijden om vervolgens nog eens de Provincialeweg over te steken. Fietstrappen zijn niet meer van deze tijd. Het zijn geen volwaardige verbindingen.

 • Op een trap is niet voor fietsen. Een fiets is om op te trappen!

 • De Orkaan

  Volgens de plannenmakers is daar geen ruimte en zou een ondergrondse kruising of rotonde te gevaarlijk zijn. In de plannen uit 2014 stond wel een echte fietsverbinding maar daar zat geen tunnel onder de Provincialeweg bij https://www.deorkaan.nl/deze-guisweg-tunnel-komt-er-dus-niet/

 • Bert Versteeg

  Als ik zo op het tekeningetje kijk komt die weg op een wel heel ongelukkige plaats.
  De weg gaat precies tussen het zwembad en de nieuwe sporthal door dus daar zal het één en ander moeten worden aangepast en ook de tennisvereniging zal moeten verdwijnen.
  Zitten die extra kosten ook bij de prijs in?

  • Geert Rijken

   De tekening is globaal. Het zwembad kan sowieso blijven bestaan. Voor de onderdoorgang is er een wat meer noordelijke variant en een zuidelijke. Beide varianten hebben wel gevolgen voor de tennisverenigingen. De zuidelijke variant is daarbij meest gunstig voor de tennisverenigingen., zie meer info op guisweg.zaanstad.nl

 • Rob Wolvers

  Een trap met fietsgoot is heel effectief om fietsen te ontmoedigen. Voor senioren, duofietsen, bakfietsen en tandems wordt het onmogelijk gemaakt en je heft meteen een hele West-Oost forensenroute op.

  Dit is niet te rijmen met gemeentelijke en provinciale plannen fietsen te stimuleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *