EBS is wel tevreden over haar eigen prestaties met het busvervoer in de Zaanstreek: “Er is een duidelijke trend te zien dat het steeds beter gaat. De uitval gaat omlaag. De verwachting is dat deze trend doorzet doordat er meer personeel aangenomen wordt en er nieuwe bussen gaan rijden.”

Volgens EBS schommelde de uitval bij het begin van de concessie tussen de 8 procent en 12 procent aldus de eerste maandelijkse rapportage van de Vervoerregio op basis van gegevens van EBS. Vanaf de tweede week van januari is de uitval volgens EBS niet hoger geweest dan 4 procent. In de laatste week van januari was het zelfs maar 1,4 procent.

‘Verwijtbare uitval’

Maar wat rapporteert EBS eigenlijk? In het maandrapport van de Vervoerregio lijkt het niet om de totale uitval te gaan. EBS zegt de ‘verwijtbare uitval’ te rapporteren, maar wat dat is, wordt niet uitgelegd. Van belang is uiteraard het verschil met de ‘beloofde dienstregeling’. EBS rijdt sinds begin januari een vakantieregeling maar ook die is afgeschaald via een ‘geplande uitval’ van zo’n 150 ritten per dag. Om hoeveel ritten het bij die 3,5 en 1, 4 procent gaat, is ook niet te achterhalen uit de rapportage. De Vervoerregio moet die cijfers echter wel hebben omdat ze onder meer op basis van niet-gereden ritten EBS een boete op kan leggen.

‘verwijtbare uitval’ in januari aldus EBS

In het Zaanstad Beraad werd wethouder Gerard Slegers door Jos Kerkhoven (DZ) ondervraagd over de uitval. Het rapport werd op 15 februari om 16.25 uur openbaar gemaakt. Kerkhoven was ontevreden over die cijfers: “Eén keer per maand is toch niet genoeg? U moet ons beter informeren.” Slegers – ook bestuurder bij de Vervoerregio: “de Regioraad heeft ingestemd met één keer per maand.” Of die instemming er is, valt te betwijfelen, de mededeling om één keer te rapporteren komt van Slegers zelf die dat op 19 januari aan de Regioraad schrijft: “wij stellen vanaf deze maand op basis van de weekoverzichten van EBS een maandrapportage voor u op.” De Regioraad heeft daarna niet vergaderd, dus heeft ook geen instemming kunnen geven.

Slegers zei overigens dat als raadsleden vaker rapportages wilden hebben, ze dat moesten vragen. Om de echte uitval vast te stellen, lijkt dat inderdaad de enige manier. De Orkaan heeft inmiddels de weekrapporten van EBS bij de Vervoerregio opgevraagd.

Klachten

De uitval van minder dan 4 procent in de laatste weken is beperkt, maar Slegers lijkt nog niet te geloven dat EBS het lek boven heeft. Hij zei tijdens het Zaanstad Beraad nog steeds te vinden dat reizigers niet kunnen rekenen op betrouwbaar vervoer en te vaak ‘in de kou staan’.

De klachten die bij EBS en de Vervoerregio binnenkomen, drogen ook niet op. Er wordt geklaagd over de dienstregeling, de reisinformatie, niet rijdende en vertraagde bussen, de gewijzigde lijnen en problemen met betalingen aldus de rapportage van de Vervoerregio.

Het chauffeurstekort neemt af. In januari zijn 17 nieuwe buschauffeurs ingestroomd en er zitten ook meer dan 25 kandidaten in de opleiding voor buschauffeur.

EBS wil als eerste de lijnen 104 en 119 en de ‘toeristenlijn’ 800 vaker laten rijden. Alleen die laatste lijn rijdt in de Zaanstreek, maar is dus voor toeristen.

Door Piet Bakker. Bronnen: Zaanstad Beraad, eerder nieuws op De Orkaan, brief Vervoerregio over EBS. Foto: Merel Kan (De Orkaan).