Busvervoerder EBS krijgt twee boetes van de Vervoerregio Amsterdam. Die werden in oktober – voordat EBS van start ging – al aangekondigd omdat toen de verwachting was dat EBS de beloofde dienstregeling niet zou halen. Dat is inderdaad niet gebeurd, de Vervoerregio heeft EBS vandaag op de hoogte gebracht van de boetes maar wil nog niet openbaar maken hoe hoog die zijn. Het zal ongetwijfeld in de miljoenen lopen.

EBS heeft te horen gekregen dat ze boetes krijgen voor “niet nagekomen afspraken, onder andere op het gebied van de inzet van nieuw zero-emissie-materieel, dienstregeling (rituitval), reizigersinformatie en klantenservice.” EBS krijgt twee weken de tijd om een zienswijze hierop te geven.

Op 11 april neemt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio een besluit over de boetes. De hoogte van de boetes wordt pas openbaar gemaakt als EBS op de hoogte is van het definitieve bedrag. De Vervoerregio gaat onderzoeken hoe “het geld ingezet kan worden om de reizigers in Zaanstreek- Waterland tegemoet te komen voor de overlast die zij hebben ervaren.”

Slegers: ‘zorgen’

Op 18 oktober stuurde bestuurder Gerards Slegers van de Vervoerregio een mail aan EBS-CEO Wilko Mol waarin hij hem waarschuwde boetes te gaan opleggen “indien EBS bij start van de Concessie op 10 december 2023 niet aan alle eisen voldoet die aan de Concessie zijn verbonden.”

Slegers wist toen al vrijwel zeker dat EBS het haasje zou zijn: “Helaas hebben wij afgelopen maanden weinig verbeteringen in het implementatieproces kunnen waarnemen. Sterker nog, op basis van de recent door u verstrekte planningen zijn onze zorgen alleen maar groter geworden.” De beloofde Zero-Emissiebussen van VDL waren er niet en ook was het laadstation nog niet klaar.

Ten eerste hangt EBS een Implementatieboete van € 2.000.000 boven het hoofd omdat er geen elektrische bussen zijn, geen laadstation, geen stallingen, geen werkende website op 10 december, niet genoeg (goed opgeleid) personeel en geen correcte reisinformatie op de haltes. De Veroerregio verwijt EBS ook het MeerPlus concept niet volledig uitgerold te hebben. De Vervoerregio kan besluiten de boete te matigen. De grote vraag is of ze dat gaan doen (maar er reed bijvoorbeeld geen enkele elektrische bus en ook op alle andere punten werden onvoldoendes gescoord).

Uitval

EBS zal niet wakker liggen van die 2 miljoen. Het is maar een schijntje op de begroting en als ze kunnen aantonen dat busbouwer VDL tekortgeschoten heeft, wordt die boete gewoon doorgestuurd. (Dat wordt een feestje voor advocaten).

De andere boete is voor de uitval van ritten tijdens de eerste maand van de concessie (dus over het grootste deel van januari en februari kan opnieuw een boete worden gegeven “met betrekking tot rituitval en punctualiteit”). Dat kan een miljoenen-grap worden. En het heeft niks te maken met elektrische bussen.

UPDATE 1 maart 2024: we schreven: “Het woord ‘boete’ is hier eigenlijk niet op z’n plaats. EBS krijgt een vergoeding voor ritten die ze beloven te rijden en als ze dat niet doen is het onzin ze toch die vergoeding te geven.” Dat klopt dus niet, dit is een echte boete, daarnaast krijgt EBS sowieso geen vergoeding voor niet-gereden ritten. De vervoerder wordt dus gekort op de subsidie. En daar bovenop worden de boetes gegeven.

Intrekken concessie

En dat is niet alles, in oktober dreigde Slegers zelf met het intrekken van de concessie: “Het opleggen van Boetes laat onverlet onze overige rechten in verband met de Concessie, waaronder begrepen het recht de bankgarantie en/of concerngarantie in te roepen en het recht de Concessie in te trekken.”

Maar de Vervoerregio schrijft ook: “Reizigers zijn nog niet direct geholpen met een boete, nu de tekortkomingen zich al hebben voorgedaan. Zij hebben niet gekregen wat hen was beloofd en ook de komende maanden blijft de dienstregeling onder het toegezegde niveau.”

De Vervoerregio wil “boetes terug laten vloeien naar Zaanstreek-Waterland en investeren op een manier waarop de reiziger er voordeel van heeft.”

Door Piet Bakker. Bronnen: Persbericht en brieven Vervoerregio, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.