Vanaf vandaag hangt er in Cultureel Centrum Bullekerk een plaquette waarop de rol van dominee Eikema in het Zaanse verzet wordt weergegeven:

Dominee Jan Eikema (1895-1975) 

Hij streed tegen de Duitse overheersing. Vanaf de preekstoel in deze kerk riep hij tijdens de Tweede Wereldoorlog op tot verzet tegen de bezetter en tegen de Jodenvervolging.

‘Wij moeten strijden tegen de zonde, die ons van alle kanten belaagt. Tegen het kwaad in en om ons. Tegen schijnheiligheid en huichelarij. Tegen haat en wrok. Wij moeten strijden voor waarheid, gerechtigheid en liefde, voor vrijheid en verdraagzaamheid.’ 

De plaquette werd aan de zoon van dominee Eikema, Heddy, overhandigd door Niels Busch van de Bullekerk. Dit gebeurde tijdens de eerste Februaristaking Jeugdlezing. Het moment is terug te zien vanaf ongeveer 11 minuten: