Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en eerder in Zaandam waren opgevangen, kunnen terugkeren naar Zaanstad.

Inmiddels hebben 36 erkende asielzoekers van het COA een brief ontvangen met het bericht dat ze binnenkort kunnen teugkeren naar Zaanstad.

Dat heeft de gemeente afgesproken met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De gemeenteraad sprak zich eerder uit voor zo’n oplossing.

Vergunninghouders kunnen zo terugvallen op een eerder opgebouwd lokaal netwerk waardoor ze sneller een zelfstandig leven kunnen opbouwen.

Wethouder Rita Visscher is verheugd over de afspraak die de gemeente heeft gemaakt met het COA volgens een persbericht van de gemeente:

Dit is voor alle partijen goed nieuws. De vergunninghouders kunnen in een vertrouwde omgeving verder integreren in de Zaanse samenleving en voor de vrijwilligers is het fijn dat ze de mensen terugzien die ze eerder hebben opgevangen en begeleid. De gemeente vindt het belangrijk dat asielzoekers en vergunninghouders zo snel mogelijk onderdeel worden van de Zaanse samenleving en wil daarom extra inzetten op ondersteuning op het gebied van huisvesting, onderwijs en werk.

In 2016 moet Zaanstad 383 vergunninghouders huisvesten. Nu komen deze vergunninghouders uit opvanglocaties verspreid over geheel Nederland.

De Projectgroep Vluchtelingen in Zaanstad heeft zich er sterk voor gemaakt om ‘Zaanse’ vluchtelingen te laten terugkeren naar Zaanstad als ze een verblijfsvergunning hebben.

‘’De integratie is voor deze asielzoekers al maanden geleden gestart in Zaandam in de noodopvang. Wij leerden ze kennen, gaven hen taalles en willen een warm netwerk blijven bieden, zodat zij hier een gelukkig leven kunnen opbouwen en Zaanstad nog wat mooier en kleurrijker kunnen maken. We houden een lijst bij van mensen die terug willen komen als inwoner van Zaanstad zodra ze een status hebben. We helpen actief en zetten onze netwerken in om de integratie van deze mensen te laten slagen. In veel gemeenten in Nederland zie je deze tendens, want is het niet voor iedereen prettiger als er binnen de taakstelling van gemeenten mensen terugkeren die al voor een deel geïntegreerd zijn? Zij hebben een voorsprong en dat maakt het voor zowel de vluchtelingen zelf als de inwoners van gemeenten makkelijker.”

Het is overigens niet zo dat deze 36 personen onmiddellijk een woning hebben. Ze hebben de bevestigingsbrief dat ze naar Zaanstad terug kunnen keren. De gemeente zoekt passende woonruimte en dat kan betekenen dat men soms ver weg in een AZC nog moet wachten tot die woonruimte beschikbaar komt. Het is maatwerk en gemiddelde wachttijden zijn dus lastig aan te geven. De projectgroep denkt hierin mee met de gemeente.

Foto boven: de opvang in het Veldpark die binnenkort definitief sluit. Foto onder: bus met vluchtelingen verlaat Veldpark.

veldpark bus