Op dinsdag 30 januari 2024 diende voor de rechtbank in Den Haag een rechtszaak tussen Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) en de Nederlandse Staat over het al dan niet terugdringen van geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol.

De RBV eist reductie van vluchten en van de geluidbelasting voor de omgeving. De overlast leidt ook tot gezondheidseffecten waarmee de Nederlandse overheid rekening moet houden: “Schiphol is uit zijn jasje gegroeid.”

De rechtbank zal waarschijnlijk op 20 maart uitspraak doen.

In alle documenten, plannen, prognoses, eisen en overzichten duiken verschillende aantallen op, hier op een rijtje:

  • 500.000 is het huidige maximum, dat was al jaren zo en werd ook gehaald in 2017-2019 maar sinds corona niet meer
  • 460.000 is het aantal vluchten waarop de Rijksoverheid Schiphol eerder wilde laten uitkomen.
  • 452.500 is het aantal vluchten dat de Nederlandse Staat voor volgend jaar via Europese regelgeving wil laten vastleggen. Het verzoek ligt in Brussel.
  • 440.000 zou de economische ondergrens zijn om Schiphol rendabel te laten zijn.
  • 442.000 is het aantal vluchten in 2023 van en naar Schiphol.
  • 350.000 is het aantal als Schiphol zou voldoen aan de eisen van de RBV, de gemiddelde geluidsnorm zou naar 45 dB terug moeten gaan.
  • 227.000 was het minimum in de afgelopen 30 jaar: het eerste coronajaar 2020.
  • 25.000 is het aantal nacht- en vroege ochtendvluchten in 2023.

Door Piet Bakker. Foto boven: rechtszaak. Extra info van websites Rechtspraak, de Volkskrant, eerder nieuws op De Orkaan en RVB.