Eigenlijk had het terrein ruim in maart 2018 al bespeeld moeten worden door de Kraaien. Stikstof, mussen en vleermuizen gooiden roet in het eten. Maar na jaren vertraging en uitstel lijkt het er dan toch van te komen.

Zaanstad wil een ‘omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure’ verlenen voor Fortuinweg 1A te Zaandijk, en dat is de plek in Rooswijk (Zaandijk) waar het nieuwe hockey-complex moet komen.

Met deze vergunning kan het bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld worden. Het eerdere bestemmingsplan ‘Sportpark Het Fortuin’ is in september 2019 door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstof-problematiek.

Tot 22 juli kunnen zienswijzen worden ingediend Zaanstad houdt daar al rekening mee:

“sinds oktober 2016 het gesprek gevoerd met de belangenvereniging Harpstraat over de inrichting van het sportpark en het ontwerp voor de accommodatie. Op basis hiervan is met de werkgroep gekomen tot een definitief ontwerp dat in mei 2017 aan de omwonenden is gepresenteerd.

In dit ontwerp zijn zowel de wensen van hockeyvereniging als de wensen van de omwonenden in het kader van het beperken van overlast zoveel mogelijk meegenomen. Diverse belanghebbenden zijn geen voorstander van deze nieuwe ontwikkeling en zullen zeker een zienswijze indienen.”

Eerder werd al een kapvergunning afgegeven, de bomen worden na het broedseizoen (dat omstreeks 15 juli 2021 eindigt) gekapt, de woordvoerder van wethouder Gerard Slegers verwacht dat het kappen in augustus zal plaatsvinden. De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de aanleg van het sportpark aldus de gemeente.

Bij het sportpark komen 83 parkeerplaatsen voor auto’s, 120 fietsparkeerplaatsen en 22 stallingsplaatsen voor brommers/scooters.

Lees hier ons Kraaien-dossier.