Eindelijk vergunning voor Kraaien-complex Rooswijk

Eigenlijk had het terrein ruim in maart 2018 al bespeeld moeten worden door de Kraaien. Stikstof, mussen en vleermuizen gooiden roet in het eten. Maar na jaren vertraging en uitstel lijkt het er dan toch van te komen.

Zaanstad wil een ‘omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure’ verlenen voor Fortuinweg 1A te Zaandijk, en dat is de plek in Rooswijk (Zaandijk) waar het nieuwe hockey-complex moet komen.

Met deze vergunning kan het bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld worden. Het eerdere bestemmingsplan ‘Sportpark Het Fortuin’ is in september 2019 door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstof-problematiek.

Tot 22 juli kunnen zienswijzen worden ingediend Zaanstad houdt daar al rekening mee:

“sinds oktober 2016 het gesprek gevoerd met de belangenvereniging Harpstraat over de inrichting van het sportpark en het ontwerp voor de accommodatie. Op basis hiervan is met de werkgroep gekomen tot een definitief ontwerp dat in mei 2017 aan de omwonenden is gepresenteerd.

In dit ontwerp zijn zowel de wensen van hockeyvereniging als de wensen van de omwonenden in het kader van het beperken van overlast zoveel mogelijk meegenomen. Diverse belanghebbenden zijn geen voorstander van deze nieuwe ontwikkeling en zullen zeker een zienswijze indienen.”

Eerder werd al een kapvergunning afgegeven, de bomen worden na het broedseizoen (dat omstreeks 15 juli 2021 eindigt) gekapt, de woordvoerder van wethouder Gerard Slegers verwacht dat het kappen in augustus zal plaatsvinden. De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de aanleg van het sportpark aldus de gemeente.

Bij het sportpark komen 83 parkeerplaatsen voor auto’s, 120 fietsparkeerplaatsen en 22 stallingsplaatsen voor brommers/scooters.

Lees hier ons Kraaien-dossier.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Dre Prijs

  Zo leren we het ware groene karakter kennen van clubs als ROSA, GroenLinks, D66 en PvdA. Van het CDA weten we al dat die het begrip ‘goed rentmeesterschap’ al decennia geleden hebben verkwanseld. Dit sportterrein wordt de inwoners door de strot geduwd. Helder. Zinloos om nog wat aan dit beleid te veranderen. Diep teleurstellend. Nu is het een kwestie van tijd voordat deze partijen besluiten om ook elders in het groen activiteiten te gaan ontplooien. Niet zo moeilijk te bedenken om wat voor activiteiten het dan gaat (…)

  • Wim Haak

   Wat is er zo groen aan het voormalig terrein van het Saenredam College. Liever klagen dan de jeugd een oplossing te bieden om te sporten.

 • Evert Hartog

  Dit zijn de partijen die destijds voor de verhuizing hebben gestemd:
  D66, VVD, ZOG, ROSA, ZIP, ZOG, POV en DZ. Dus de PvdA en GroenLinks niet.
  Zie ook: https://www.deorkaan.nl/de-kraaien-naar-fortuinweg-zaandijk/

 • René van Wanrooij

  In 2019 behoorde de PvdA bij mijn weten in ieder geval wél bij de voorstanders van de verhuizing van De Kraaien naar het Fortuinveld:
  Toen het voorstel werd ingediend om de plannen te staken waren dit de verhoudingen:

  Voor
  GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

  Tegen
  CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Liberaal Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD
  https://zaanstad.partijvoordedieren.nl/moties/motie-vreemd-stopzetten-verhuizing-van-de-kraaien-naar-het-fortuinveld

 • W .Metselaar

  Een fietspad langs de noorderweg of over de dijk en voor mimder dan 1 millioen zijn alle bezwaren van de Kraaien opgelost⁹

  • De gemeente Zaanstad wil ondanks de stikstof en het verzet van de bewoners de kap van bomen in het fortuin toch doorzetten. Ze weten nog niet of de Kraaien daar nog ooit zullen komen. Dat zal wel niet want geen een vereniging wil in deze pandemie 6 miljoen uit de gemeentepot halen wat door alle bewoners van Zaanstad opgebracht moet worden. Veel inwoners hebben hun baan verloren en voor de jeugdzorg is er ook al geen geld. Nu zegt de gemeente dat het een aparte pot is voor de sport, maar de inhoud van alle potten wordt door alle inwoners van Zaanstad opgebracht hoe de verdeling ook is. Ik hoop dat Zaanstad zijn verstand terug krijgt en eerst zorgt dat het geld eerlijk verdeeld wordt. Ook andere verenigingen hebben recht om te overleven in deze coronacrisis. Vooral omdat veel verenigingen leden verliezen en dus minder inkomsten hebben. Als er nog niets definitief is voor het Fortuin kan de bomenkap uitgesteld worden zoals ons ook mondeling is beloofd.

 • Didier Hennequin

  En wat gebeurt er met het terrein aan de Zuiderweg? Als dat wordt teruggegeven aan de natuur zijn ze klimaatneutraal bezig. Toch? Ik vrees evenwel dat Wijdewormer zijn kans schoon ziet om er woningen op te bouwen.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *