De emoties lopen hoog op in de voorronde van de gemeenteraad van Wormerland over de voorgestelde verhuizing van de Wormerse tennisverenigingen naar het ijsbaanterrein. Insprekers beschuldigen het college van B&W van partijdigheid, wethouder Jeroen Schalkwijk pareert de aanvallen geëmotioneerd en gedecideerd: “ik ben niet te intimideren”.

Tijdens de bijeenkomst van 2,5 uur buigen insprekers, raadsleden, deskundigen en twee wethouders zich over plannen voor sportaccommodaties en woningbouw. De acht insprekers zijn het bijna allemaal met elkaar eens: de matrix van de gemeente waarin de twee alternatieven met elkaar worden vergeleken, klopt niet.

“Een nieuw dieptepunt van dit college is de analyse van de voor- en nadelen van het plan op het IJsbaanterrein en het plan van GroenLinks”, zegt Karst Bootsma, voorzitter van ‘Stop Plannen IJsbaan Terrein’. “De tennisverenigingen wordt een vette kluif voorgehouden, de ijsbaanclub moest onder druk de intentieverklaringen tekenen en de omwonenden van de Spatterstraat wordt zand in de ogen gegooid. Naar mijn mening wordt er tweedracht gezaaid.” Het publiek, vooral bestaande uit bezorgde inwoners die in groten getale aanwezig zijn, is het met hem eens en applaudisseert lang.

‘Met twee maten meten’

Dick van Blokland, die een paar weken eerder samen met GroenLinks het alternatieve plan presenteerde, trekt ook de onpartijdigheid van het college in twijfel: “Mijn begroting (gemaakt voor plan B) is op basis van ervaringen en offertes”, zegt van Blokland. “Laat experts kijken naar de geheime financiële documenten van het college, want het lijkt alsof er met twee maten gemeten wordt.”

Wanneer wethouder Schalkwijk na 45 minuten kritiek van insprekers aan het woord komt, spreekt hij het publiek resoluut aan. “Als er kritiek is op een ambtenaar, dan kom je naar mij. Als er getwijfeld wordt over de deskundigheid van onze experts, dan kom je naar mij”, zegt de wethouder geëmotioneerd: “Ik sta hier niet te liegen. Het is eerlijk gegaan.”

Motie van afkeuring

De meeste partijen hebben er begrip voor dat omwonenden, liefhebbers van het Kerkepad en de initiatiefnemers van plan B zich niet gehoord voelen. “Er moet een proces worden gestart op het gebied van burgerparticipatie”, zegt Elly Fens, GroenLinks-raadslid in Wormerland, voordat ze eindigt met een waarschuwing. “Als het plan op het ijsbaanterrein wordt gekozen zal GroenLinks een motie van afkeuring indienen.” Fens bleef bij haar oordeel dat de analyse van de plannen door het college niet klopte, niet onderbouwd was of subjectief was. 

Schalkwijk zegt niet bang te zijn voor moties van afkeuring, “en ik ben ook niet bang voor rechtszaken, ik ben niet te intimideren.” Bang voor het sneuvelen van het college-plan hoeft hij niet te zijn; CDA, VVD, PvdA en POV lijken het plan bij de besluitvorming te gaan steunen. Oppositiepartijen GroenLinks (Elly Fens) en D66 (B. van Waard) bleven kritisch.

Ons ijsbaanterrein-dossier. Terugkijken van de vergadering kan hier:

Door Remi van Kerkhoven. Foto is screenshot van vergadering van 31 oktober.