In september had B&W van Zaanstad een besluit willen nemen over het bestemmingsplan Peperstraat. Dat is niet gelukt. Volgens het Team Vernieuwing Peperstraat (de projectontwikkelaar) verwacht Zaanstad nu dat het bestemmingsplan voor het hele project en de omgevingsvergunning voor fase 1 in december ter inzage worden gelegd.

Het is het zoveelste uitstel. Eerder werden de plannen al uitgesteld van december 2022 naar het tweede kwartaal van 2023. Ook dat werd niet gehaald.

Eind 2022 werden de plannen uitgesteld omdat er een stikstofberekening ontbrak, ook was er een probleem met een gasleiding en zorgde gebrek aan afstemming binnen het ambtelijke apparaat voor vertraging.

Herhuisvesting is nog steeds niet voor 100 procent rond: “De meeste bewoners uit fase 1 hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden. De bewoners voor wie dat nog niet is gelukt, blijven we begeleiden.”

Omdat fase 1 uitloopt, hebben bewoners van fase 2 nog wel even voordat herhuisvesting urgent wordt: “We bouwen dan eerst de nieuwe woningen in fase 1. Zodat bewoners uit fase 2 die dat willen, in één keer kunnen verhuizen naar de nieuwbouw. Dat duurt dus nog wel even.”

Fase 1 zijn die in blokken 1, 2 en 7. Dat zijn de twee blokken aan de zuidkant die het dichtst bij de Gerhardstraat liggen (1 en 2) en het blok aan de andere kant (7) waar ooit Valkenburg zat. Daarna komen blokken 4, 5 en 6 aan de beurt: de Beatrixflat, de aangrenzende flat en de flat daar tegenover (fase 2). Die sloop is twee jaar na die van fase 1 gepland. Blok 3 is van ZVH die daar zelf plannen voor moet maken, blok 8 is het parkeerterrein (bushalte).

Lees ook Ons Peperstraat-dossier.

Ontwerp van de nieuwe gebouwen van fase 2, gezien vanaf de hoek van de A.F. de Savornin Lohmanstraat en de Peperstraat

Door Piet Bakker. Bronnen: nieuwsbrief Opportunity Vastgoed, eerder nieuws op De Orkaan. Eigen foto. Afbeelding onder uit nieuwsbrief.