Langs de Kanaalweg in Assendelft zijn op zeven plaatsen vaten met drugsafval gedumpt. In totaal gaat het om zo’n 200 vaten die in de sloot langs de dijk – parallel aan de N246 tussen Beverwijk en de rotonde pontje Buitenhuizen – zijn gedumpt.

De Orkaan vond in totaal zes plekken bij bushalte De Vuurlinie en vluchthavens waar vaten waren gedumpt. Het gaat om zwarte, blauwe, grijze en doorzichtige plastic containers van naar schatting 20 of 30 liter. De Orkaan telde zo’n 180 vaten. Volgens de politie zouden het er dus zelfs 200 op zeven locaties moeten zijn. Op sommige vaten waren nog opschriften (‘2 april Draai 5-4-2’) te lezen.

Volgens de politie zou het afval vanmiddag al zijn opgeruimd maar onderzoek van De Orkaan ter plaatste toonde aan dat vaten aan het eind van de middag nog gewoon in de sloot liggen.

De politie gaf ook aan onderzoek in te gaan stellen.

Door redactie De Orkaan. Foto’s: Michel Schermer (De Orkaan).