De kans bestaat dat Gerard Ram terugkeert in de raad va Zaanstad. Hij is één van de 18 kandidaten op de ‘voorlopige groslijst’ van de VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Ram was in 2018 lijsttrekker voor de VVD en moest in juli 2019 aftreden nadat de fractie uiteen was gevallen. Dat was onder meer gebeurd door onenigheid over de persoon van wethouder Ram.

De VVD eiste na de verkiezingsoverwinning in 2018 als grootste coalitiepartij twee wethouderszetels. Naast nieuwkomer Ram werd de ervaren Hans Krieger uit Purmerend gehaald. Als opvolger van Ram als fractievoorzitter werd Marianne de Boer gekozen, een opmerkelijke keuze omdat De Boer als nieuwkomer via voorkeursstemmen in de raad was gekomen en er dus geen ‘oudgediende’ lijsttrekker werd. De keuze voor de nieuwe fractievoorzitter gebeurde extern (in Almelo) en onder leiding van een mediator.

Lang duurde de pret niet. Al snel ontstonden er meningsverschillen binnen de fractie en tussen fractieleden en wethouder Ram. De Boer en haar fractiegenoot Simone van Otterloo vonden dat de typische ‘rechtse’ VVD-standpunten verkwanseld werden, dat bleek bijvoorbeeld bij het verwaterde standpunt over de A8-A9-verbinding. Maar ook het optreden van Ram zorgde voor weerstand, hij zou zich agressief gedragen, intimiderend optreden en na afloop van een fractie-etenje in december 2018 onder invloed achter het stuur zijn gaan zitten.

Lokaal Zaans

In juli 2019 knalde VVD-fractie uit elkaar. De Boer trad af als fractieleider, werd vervolgens uit de fractie gezet en begon met collega Van Otterloo een eigen partij (nu: Lokaal Zaans). Daarmee verloor de coalitie haar meerderheid en traden Ram en Krieger af. Krieger keerde in de nieuwe coalitie (met GroenLinks) terug, de VVD raakte één wethouder kwijt.

De Orkaan vroeg destijds Ram om op de beschuldigingen te reageren, een aanbod waar hij niet op in wilde gaan. De VVD vergaderde later intern wel over de kwestie. Ram hoefde in de raad ook niks uit te leggen, hij trad namelijk niet terug vanwege de aantijgingen over zijn persoon maar omdat de coalitie haar meerderheid kwijtraakte.

Daarmee hangt over Ram nog steeds de grauwsluier van de niet weersproken aantijgingen, die vooral waar het onder onvloed rijden betreft, behoorlijk ernstig zijn. Bij de VVD heeft dat niet tot problemen geleid. Ram is gewoon op de lijst gekomen.

Onclin lijsttrekker

De huidige fractievoorzitter Stephanie Onclin wordt voorgesteld als lijsttrekker. Ook de andere fractieleden staan op de lijst: Annemarie van Nieuwamerongen, Rina Schenk en Tjeerd Rienstra. Ook Harm-Jan Egberts en José Puiman (steunfractie) en fractie-assistent Anés Weerden staan op de lijst.

De voorlopig groslijst wordt pas over twee weken openbaar en op 14 juni bekrachtigd. De xdefinitieve kandidatenlijst wordt in november vastgesteld.

Lees hier alles over de perikelen in de VVD die tot de breuk en het aftreden van Ram hebben geleid.

Vlak na de verkiezingen 2018