Exter mag niet uitbreiden aan de Gerrit Bolkade in Zaandam. Een aanvraag voor “de toename van te produceren smaakstoffen en een andere productiewijze” van het smaakstoffen-bedrijf is door Zaanstad afgewezen. De toename van de geurbelasting zou volgens de gemeente een groot effect hebben op het nabijgelegen nieuwbouwproject Houthavenkade (ruim 700 woningen).

De vrees van het bedrijf dat ze door deze plannen belemmerd worden bij hun bedrijfsvoering is daarmee werkelijkheid geworden. Exter heeft eerder – tevergeefs – bezwaar gemaakt omdat de geplande woningen dichterbij het bedrijf komen te liggen dan de huidige woningen. Dit verzoek werd afgewezen.

In 2020 werd er door raadslid Marianne De Boer (destijds: Lokaal Zaans, nu: DZ) een motie ingediend die vrijwel unaniem werd gesteund, waarin de gemeente werd gevraagd om samen met Exter naar oplossingen te zoeken.

Het bestemmingsplan werd – met deze aantekening – in 2020 goedgekeurd door de raad. Volgens De Boer is deze motie opgesteld omdat het belangrijk is dat naast de realisatie van de nieuwbouw, het ook belangrijk is dat er een toekomst is voor Exter. Maar er lijkt na al die jaren nog steeds geen oplossing te zijn voor het bedrijf.

“De ontwikkelingen van de nieuwbouw vinden wij allemaal prima, maar het is ook belangrijk dat er een toekomst gegarandeerd blijft voor Exter.

Vergunningen worden geweigerd, waardoor er geen ruimte is voor het bedrijf om zich op de toekomst te richten en kan niet verder groeien. Dit is niet houdbaar voor de bedrijfsvoering.”

Gesprekken

De Boer heeft contact opgenomen met wethouder Wessel Breunesse (GL) om de impasse te bespreken. Ook zijn er gesprekken tussen Exter en de gemeente, maar daarbij is nog geen concrete vooruitgang geboekt en blijft het tot nu toe alleen nog bij praten.

Exter wil niet inhoudelijk reageren op het besluit en het uitblijven van de toegezegde ‘oplossing’. Het bedrijf kan tot begin juni een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland.

Onder de kaart van het gebied met de nieuwbouwplannen en de locatie van Exter.

Lees hier het Exter-dossier.