Burgemeester Hamming van Zaanstad gaat een extern bureau inschakelen om een mogelijke schending van de integriteit door DZ-fractievoorzitter Julliëtte Rot te onderzoeken. Hij zegt zich zorgen te maken “over een aantal handelingen van u die mogelijk de (schijn van) belangenverstrengeling in zich hebben.”

Welke ‘zorgen’ dat zijn wil Hamming niet aan Rot vertellen, ook “documentatie omtrent de concreet benoemde handelingen” krijgt ze niet van de burgemeester. Die wil dat via het externe onderzoeksbureau laten lopen. Rot wil daar niet op wachten. Zij vindt dat ze zich daardoor niet kan verweren tegen de beschuldigingen. Ze gaat dan ook een Woo-verzoek (Wet openbare overheid) indienen om die gegevens boven water te krijgen.

Integriteit

Rot werd maandag 3 juni aangesproken door Hamming omdat ze “de schijn van belangenverstrengeling wekken.” Rot was het absoluut niet eens met ‘aantijgingen’ en aannames, en zegt dat ze de burgemeester zelf heeft gevraagd “om een onderzoek naar mijn integriteit”. Bij dit gesprek waren gemeentesecretaris Gerda Blom en DZ-raadslid Jos Kerkhoven ook aanwezig. Volgens Rot klopt het aantoonbaar niet dat Hamming zelf het initiatief tot het onderzoek heeft genomen, dat gebeurde na haar eigen vraag.

Over wat voor zaken het gaat, wordt enigszins uit de doeken gedaan op de website van DZ waar Juliëtte Rot zegt dat het in hoofdzaak gaat om het dossier Hemkade, “maar ook om het dossier waarbij een inwoner van Krommenie met succes rechtszaken won over de WOZ-waardebepaling van zijn woning.” De DZ-fractievoorzitter heeft regelmatig vragen gesteld over beide dossiers: “dat komt mij nu te staan op verdachtmakingen welke niet onderbouwd zijn”.

Ombudsman

Rot laat weten via de DZ-website dat ze beschuldigd wordt van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Dat zou bijvoorbeeld gaan over “het vermeend bekendmaken van de functie van een ambtenaar die als strategisch adviseur van de burgemeester optreedt”, maar dat is openbare informatie via Linkedin aldus Rot. De desbetreffende ambtenaar zou ook een rol hebben gespeeld bij de afhandeling van een “valselijk WOB-verzoek”, waarbij [de bedoelde] ambtenaar e-mails tussen de burgemeester en ondergetekende ten onrechte openbaar heeft gemaakt terwijl ik een rechtszaak daarover had gewonnen.” (zie eerder stuk op De Orkaan).

Bij de WOZ-zaak wordt Rot verweten als toehoorder bij een gesprek met de ombudsman aanwezig te zijn geweest. Hamming zou gemeentesecretaris Gerda Blom hebben gevraagd de vragen van Rot over de rol van de Ombudsman bij de WOZ-zaak de Hemkade niet te beantwoorden. (Het artikel op de DZ-site is geschreven door politiek redacteur Dré Prijs van de website Radiotvzaanstreek.)

Door Piet Bakker. Bronnen: mails van burgemeester Hamming en Juliëtte Rot, website DZ en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Rot bij raadsvergadering.