Extra geld voor Zaan TV… maar is tv wel verplicht?

Vanavond spreekt de raad van Zaanstad over RTV Zaanstreek, jaarlijks krijgt de omroep 60.000 euro extra volgens de plannen van het college waardoor de gemeentelijke bijdrage stijgt naar 152.000 euro.

Volgens het collegevoorstel is de omroep op de goede weg. Dat extra geld is nodig om professioneel nieuws op radio, tv en internet actief te zijn. Maar klopt dat wel?

Over de ‘plichten’ van de omroep schrijft de gemeente:

“Conform de opdracht die door de Mediawet aan lokale omroepen wordt gesteld, biedt RTVI Zaanstreek een volwaardig media-aanbod in de vorm van een programmering voor zowel televisie als radio en actuele nieuwsverstrekking via sociale media en internet.”

Els Dobber van RTV Zaanstreek herhaalde het tijdens de behandeling in het Zaanstad Beraad nog eens: er is een zendverplichting voor alle omroepkanalen.

Ook Hans Kuijper (ROSA) had het over de wettelijke verplichting om tv te maken. Na aandringen van De Orkaan moest Kuijper toegeven dat hij zich vergist had*.

Evert Hartog (SP) meende zelfs dat het verplicht was om een lokale omroep te hebben een gemeente. Ook dat staat dus niet in de mediawet. En er zijn ook tientallen gemeentes zonder lokale omroep. Ook de PvdD ging uit van een tv-plicht.

Wethouder Munnikendam sprak in haar antwoord over de ’tv-verplichtingen’: “en tv en radio en internet.” Maar dat staat dus echter helemaal niet in de Mediawet. De wethouder, een groot deel van de raad en RTV Zaanstreek kennen de Mediawet niet.

Munnikendam meende ook dat het een taak van de lokale omroep was om vrijwilligers van de straat te houden (ze is in de war met een buurthuis).

In de brief staan nog meer duistere passages: “tot medio september 2018 heeft de website meer dan 64.000 bezoekers getrokken, een stijging van meer dan 102% ten opzichte van 2017”. Is dat 64.000 in totaal? Per maand? Zijn dat unieke bezoekers of bezoeken? Is daar een bewijs voor? Een document?

Volgens de omroep is het aantal vrijwilligers gegroeid naar 110, een opmerkelijke wederopstanding sinds de leegloop in de afgelopen jaren. Een overzicht van deze vrijwilligers ontbreekt echter.

RTV Zaanstreek nam maatregelen om de uniformiteit en daarmee de herkenbaarheid van de medewerkers op straat te vergroten (dat is in ieder geval gelukt, zie foto).

* Kuijper bleek zich te baseren op een convenant dat ooit tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) is gesloten en waarin werd afgesproken dat lokale omroepen op alle terreinen actief zouden moeten zijn. Maar de OLON wilde wel € 800.000 per omroep (‘adequate financiering’). Dat laatste is natuurlijk nooit gebeurd. Ook is een convenant tussen VNG en OLON natuurlijk helemaal geen wet waar de gemeente zich aan zou moeten houden.

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *