De Facebook-groep Assendelft bouw Moskee ? is het middelpunt van het verzet tegen de vestiging van een moskee in Saendelft. Niet zonder kritiek, het anonieme karakter van de groep en de soms ongezouten meningen stuiten sommigen tegen de borst.

Als tegenhanger is een nieuwe Facebook-groep opgericht: Assendelft bouw moskee – Neutrale info.

Op de recent ingerichte Facebook-pagina stelt de groep zich voor met een missie:

“Wij streven er naar de vragen die er leven in Saendelft inzake de moskee te vragen aan betrokkenen, niet met het doel te overtuigen van eigen gelijk, maar om te zorgen voor een transparante en eerlijke discussie. Wij zijn niet voor of tegen een moskee. Maar willen wel weten hoe zaken wel in elkaar zitten.”

De concurrentie speelt niet eerlijk volgens de makers:

“Met name de pagina ‘Assendelft bouw moskee?’ Verdraait waarheden en probeert discussies onnodig te polariseren. Daarbij is elk tegenwoord of kritische vraag op die pagina onmogelijk dan word je verwijderd of geblokkeerd.”

Remco Boas, een van de initiatiefnemers van de nieuwe pagina, zegt dat het om “een groep positief ingestelde bewoners van Saendelft gaat die tegenwicht willen bieden aan het populistisch gekrakeel van de Facebook pagina over de moskee.”

Op die ‘oude’ Facebook-pagina wordt de anonimiteit verdedigd omdat drie initiatiefnemers bedreigd zouden zijn. Als hun namen bekend gemaakt worden, zullen ze aangifte doen:

“Wij vinden dat onze anonimiteit geen probleem moet zijn. We zijn slechts een Facebook site van en door een aantal bewoners die informatie verzamelt omtrent de bouw van een moskee in Assendelft.

Er zijn nu mensen die het nodig vinden te dreigen namen bekend te maken waarvan zij denken dat die achter deze site zitten. Wij gaan ook aangifte doen tegen de mensen die moedwillig onze veiligheid in gevaar brengen.”

Boas zegt dat hij die persoon is “waar ze het over hebben op die site die ontdekt heeft door hun eigen blunders wie er achter zitten. Deze mensen probeer ik in redelijkheid aan te sporen tot openheid en dialoog. Tot nu toe kansloos. Sterker nog, ze bedreigen mij nu links en rechts dat ik echt hun namen niet openbaar mag maken.”

Qua ‘volgers’ heeft de oude pagina nog steeds een voorsprong: 592, de pas opgerichte pagina staat op 48.