De Zaanse Schans wordt vanaf zaterdag 13 juni tijdens het weekend afgesloten voor fietsers om de veiligheid te garanderen. De afsluiting duurt tot eind juni.

De Fietsersbond is tegen die plannen. Als de 1,5 meter daar niet gehandhaafd kan worden, kan de Zaanse Schans beter wandelaars weren volgens de bond.

De Zaanse Schans worstelt met fietsers en wandelende toeristen tijdens de coronacrisis. Met Pasen werd de Schans helemaal afgesloten door burgemeester Hamming. In de afgelopen weekenden werd er met éénrichtingsverkeer geëxperimenteerd. Op het stuk voor de Walvis werd de weg in tweeën gedeeld door pilonnen. Op de Kalverringdijk moesten fietsers en voetgangers het fietspad delen.

Toeristische fietsroute

Volgens de Fietsersbond was dat een onveilige situatie omdat het verkeer elkaar voortdurend kruiste als toeristen de dijk opgingen om de molens te bekijken. Bovendien vond de bond het experimenteren met de openbare weg (en een doorgaande toeristische regionale fietsroute) nogal vreemd zonder toestemming van de gemeente.

De Zaanse Schans heeft nu volledige afsluiting voor fietsers tijdens de weekenden voorgesteld. Maarten van der Meer, directeur van der Zaanse Schans, zegt dat hij de laatste is die fietsers wil weren, maar dat dit de meest veilige oplossing is. Het kan volgens hem pas ingaan op 13 juni omdat de verordening nog gepubliceerd moet worden, “en fietsers kunnen gewoon vijf dagen per week over de Schans”.

Van der Meer stelt dat Stichting De Zaanse Schans de plannen heeft gemaakt en dat afgestemd heeft met de Veiligheidsregio, gemeente Zaanstad en gemeente Wormerland en dat die akkoord zijn: “maar zij nemen de beslissing, niet wij”.

Het zou dan vooral Zaanstad zijn omdat de Zaanse Schans op haar grondgebied ligt, in Wormerland zouden wel omleidingsborden moeten komen.

Noodverordening

Als het om een verkeersbesluit zou gaan, is publicatie (met een bezwaartermijn van 6 weken) gebruikelijk, maar in dit geval lijkt het om een maatregel te gaan die genomen wordt in het kader van de corona-noodverordening. Noch bij Zaanstad noch bij Wormerland is namelijk zo’n verkeersbesluit te vinden. De Fietsersbond heeft informatie van de fietscoördinator van Zaanstad gekregen waaruit blijkt dat het een corona-maatregel is. Die kunnen per onmiddellijk worden genomen. In die noodverordening staat:

“Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.”

Dat op grond van deze verordening een deel van de weggebruikers (fietsers en brommers) geweerd kan worden lijkt onzeker. Bij de woordvoerder van burgemeester Hamming (die ook voorzitter van de Veiligheidsregio is) was niets bekend over deze maatregel. Ook verkeerswethouder Rob Berkhout (Wormerland) zei van geen maatregelen op te hoogte te zijn:

“Dat doet de Burgemeester nu. Heb er zelf (nog) niets over gelezen of gehoord. Dit onderwerp is Openbare Orde en Veiligheid en heeft te maken met handhaving/drukte in het kader van de uitvoering noodverordening en RIVM-richtlijnen.”

Afsluiten voor wandelaars

Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond Zaanstreek zegt dat de bond niets in de afsluiting ziet:

“Wij zijn tegen de afsluiting voor het fietsverkeer op deze voor fietsers veilige regionale route. Met een noodverordening zien wij liever de Zaanse Schans afgesloten voor wandelaars.”

Zij noemt drie redenen voor zo’n maatregel:

  • Als wandelaar op een volle Schans loop je toch wel heel erg het risico binnen de anderhalve meter een ander wandelaar tegen te komen, je verblijft ook langer op de route en mogelijk ook langer in elkaars nabijheid.
  • Als fietser neem je meer ruimte in en dus is de afstand tot anderen groter en dus veiliger. Bovendien is het verblijf op het (fiets-)pad korter en de is de passeertijd op de fiets ook veel korter.
  • Wij denken dat er minder wandelaars komen dan fietsers, we zagen vandaag veel Nederlandse fietsers op de Schans. Vooralsnog is de behoefte aan een fietspad veel groter dan aan een voetpad. Ook in het weekend.
pilonnen fietsbord
vorige week
eenrichtingsverkeer zaanse schans
Eenrichtingsverkeer (20 mei)
zaanse schans dicht wim de jong april 2020
Zaanse Schans dicht (Wim de Jong) april 2020

Voor dit artikel is contact geweest met Maarten van der Meer (Zaanse Schans), Sonja Puhl-Diehle (Fietsersbond Zaanstreek), Rob Berkhout (wethouder Wormerland) en Sebastiaan Hoek (woordvoerder burgemeester Hamming). De noodverordening (die per 1 juni geldt) komt van de website van de Veiligheidsregio. Ook is gebruik gemaakt van websites van Wormerland, Zaanstad en De Zaanse Schans en eerdere berichten op De Orkaan (en we fietsten persoonlijk langs). Foto’s: Sonja Puhl-Diehle, De Orkaan, Wim de Jong.