Fietsersbond: voorrang voor fietsers bij Zaanse Schans

De Fietsersbond afdeling Zaanstreek wil dat fietsers op het fietspad langs de Leeghwaterweg (N515) bij de parkeerplaats van de Zaanse Schans en het Zaans Museum voortaan voorrang krijgen.

Leerlingen van het St. Michael College en sporters die naar sportpark de Kalverhoek of De Kraaien gaan, kruisen het toeristisch verkeer van de parkeerplaats van de Zaanse Schans, dat levert “gevaarlijke situaties” op volgens de bond.

Volgens de Fietsersbond geeft:

“afslaand verkeer niet altijd richting aan waardoor fietsers plots geconfronteerd worden met een auto waaraan zij voorrang moeten verlenen. Auto’s en bussen die de parkeerplaats verlaten blokkeren vaak het fietspad omdat ze de rotonde nog niet op kunnen rijden.”

Volgens de bond wordt er vaak (ten onrechte) voorrang verleend door automobilisten aan groepen fietsers, uit beleefdheid, onduidelijkheid of gebrek aan overzicht.

“Wij vragen de provincie deze onduidelijkheid weg te nemen en fietsers consequent voorrang te geven op alle rotondes van Zaanstad.”

Het wijzigen van de voorrangsregeling bij de rotonde bij de Zaanse Schans kan volgens de bond als positief neveneffect hebben dat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat:

“de maximumsnelheid van 50km/h door vrijwel iedereen overschreden omdat elders op de Leeghwaterweg 80km/h gereden mag worden.”

De Fietsersbond heeft de provincie Noord-Holland hierover benaderd maar voorlopig nul op het rekest gekregen.

Foto: Google Streetview

Deel dit artikel:

14 reacties

 • Paul

  “De Fietsersbond heeft de provincie Noord-Holland hierover benaderd maar voorlopig nul op het rekest gekregen.”

  Goh… gelukkig maar. Het is omgekeerde wereld. De feitelijke oorzaak willen overcompenseren door nog minder inzicht en begrip te bemoedigen. Niet zo handig, natuurlijk.

  Als de fietsersbond zich eerst eens vreselijk keihard maakt voor verkeersonderricht vanaf groep 1 van de basisschool? Zodat het samenspel binnen 1 generatie heel veel beter gaat verlopen? Dat is n.l. ech geen overbodige luxe!

  Alternatieve suggestie:
  Met wat meetlussen en stoplichten die in werking gaan afhankelijk van het verkeersaanbod, zou op die plek een veiliger oplossing gerealiseerd kunnen worden. Ook zo dat bussen van/naar de Zaanse Schans het fietspad niet meer kunnen blokkeren. Die komen altijd een rood licht tegen, tot het moment dat ze wel mogen oprijden.
  Geen idee of het binnen de weg&verkeerswet kan/mag, signaleren met geluid zou extra kunnen helpen – fietsers, jullie krijgen NU rood licht…
  In het uiterste geval slagbomen om een kudde fietsers te dwingen de regels te volgen. Voor hun eigen veiligheid.
  Zomaar een ruwe gedachte.

  • arne ten cate

   Inderdaad, ietsje meer educatie onder de jongere verkeersdeelnemers (met name degenen die nog geen autorijbewijs hebben) zou wel helpen.

   Het gebruikelijke ontwerp van rotondes, waarbij de fietser voorrang heeft boven auto’s is ook niet handig; de fietser heeft het overzicht maar de automobilist heeft te maken met 3 mogelijke verkeersstromen per afslag: voetgangers, fietsers plus snelverkeer.

   En dan dit nog:
   Als fietsers in het holst van de nacht bij regen aan de verkeerde kant van de weg stilstaan (zonder verlichting dus) en je komt (met de auto) nietsvermoedend de hoek om, dan kun je een grote bek krijgen omdat je te hard rijdt (ik kan u verzekeren dat op nat wegdek, bij regen, in het donker, in een woonwijk met onoverzichtelijke haakse bochten) zelden te hard gereden wordt.

   Netjes autorijdend in een 30 km zône word ik aan beide kanten tegelijk door bromscootertjes met zo’n 50 of 60 km/u voorbijgescheurd.

   Maar als het misgaat heeft de automobilist het altijd gedaan.

  • sonja

   Verkeersopvoeding is een taak van ouders. Overigens heeft de Fietsersbond tientallen jaren fietsverlichtingsacties gehouden en onze VRIJWILLIGERS geven fietsles.

  • Rob

   Die slagboom zou prima kunnen werken … voor automobilisten om voorrang te verlenen aan fietsers die van rechts komen.
   Zomaar een ruwe gedachte.

 • Brabozaankanter

  “Geen idee of het binnen de weg&verkeerswet kan/mag, signaleren met geluid zou extra kunnen helpen – fietsers, jullie krijgen NU rood licht…”

  Dat mag bij mijn weten , geluidssignalering, maar het zal dan wel meertalig moeten want daar fietst nogal wat aan huurfietsen .. Japans Arabisch Mandarijn en aanverwante Chinese talen , enz enz… en wegbewijzering uiteraard idem

  Het voorstel van de fietsersbond? niks mis mee..

 • A. Harmens

  Ik zie ook niet wat er mis is met het voorrang geven van fietsers op rotondes. Op de rotonde van de Paltrokstraat-Heijermansstraat in Zaandam, om maar eens iets te noemen, hebben fietsers op de rotonde volgens mij ook voorrang. Waarom is zo’n situatie niet te kopiëren voor bij de Zaanse Schans?

 • Erik Esteie

  Over voorlichting, en wie die voorlichting zou moeten regelen

  Zolang het niet bekend is dat fietsers die van rechts komen voorrang horen te krijgen zal voorlichting niet helpen(op een gelijkwaardige kruising)

  Zelfs rijscholen rijden stug door als er een fietser van rechts komt…

 • Rob

  Eén van de hoofdregels is dat afslaand verkeer al het rechtdoorgaande verkeer voor moet laten gaan. Zolang een fietspad deel uitmaakt van de rijbaan hoort die regel dus ook daar te worden toegepast: dus afslaande automobilisten moeten fietsers op het fietspad voor laten gaan, óók bij het verlaten van een rotonde.

  Omdat nogal wat automobilisten moeite bleken te hebben met het toepassen van die regel wordt bij fietspaden nogal eens met haaientanden de voorrangsregel expliciet omgedraaid: de verantwoording voor de veiligheid wordt weggehaald bij de automobilist en neergelegd bij de fietser. Da’s natuurlijk de omgedraaide wereld. Niets mis met het voorstel van de fietsersbond dus.

 • Adri

  Natuurlijk zou de voorrangsregel bij die rotonde omgekeerd moeten worden.
  De fietser (als zwakkere verkeersdeelnemer) wordt hier veel meer door beschermd. Maar er zijn een paar dingen , die dit enigszins in de weg staan.
  Ten eerste is deze weg van de Provincie en niet van de gemeente Zaanstad.
  Deze weg geldt als een rotonde buiten de bebouwde kom. De regel, die veelal bij dit soort wegen gesteld wordt, is dat hier het autoverkeer voorrang op het fietsverkeer heeft. Uitzonderingen zijn hier blijkbaar bij de Provincie niet op te maken. Enige vorm van verkeersregeling door middel van verkeerslichten zijn een kostbare (>50.000,=) zaak. Bovendien creëer je zo een uitzondering, die niet door iedereen begrepen wordt.

  • Rob

   Er is geen regel die bepaalt dat er een verschil in voorrang is op rotondes binnen of buiten de bebouwde kom. Dat is “slechts” een richtlijn van het CROW en wegbeheerders hebben niet de plicht die op te volgen. Er zijn legio wegbeheerders (gemeentes) die fietsers óók binnen de bebouwde kom uit de voorrang halen, dat maakt de (inmiddels) landelijke verwarring alleen maar groter.

   Die richtlijn van het CROW is (volgens mij) ooit tot stand gekomen omdat wegbeheerders het liefst overal fietsers uit de voorrang halen. Omdat dat nogal strijdig is met de eerder genoemde hoofdregel (afslaand verkeer dient rechtdoorgaand verkeer voor te laten gaan) heeft de Fietsersbond erop aangedrongen de hoofdregel in elk geval wél te volgen binnen de bebouwde kom.

   Verkeerslichten moet je sowieso vermijden als het anders kan. Meer belijning, bebording en belichting maakt vooral de verwarring groter en het verkeer niet veiliger. Als de hoofdregel volstaat moet je die hanteren.

   Overigens zijn voor fietsers de veiligste rotondes die zonder vrijliggend fietspad. Fietsers zijn dan veel zichtbaarder en is er geen verwarring meer over voorrang bij afslaan. Maar dat heeft het SWOV al jaren geleden vastgesteld.

   • d.g.

    het bordje van de bebouwde kom verplaatsen van de brug naar voor de rotonde en je hebt geen last meer van regels of richtlijnen. Het gaat om de veiligheid die moet voorop staan. Fietsers zijn minder veilig op de weg dan een automobilist. Voorrang voor fietsers zeker in de grote hoeveelheden die daar over de rotonde gaan moet altijd voorop staan om de veiligheid te waarborgen.

 • Atse

  Onveiligheid ontstaat doordat mensen zich dan niet aan de regels houden. Kinderen de verkeersregels aanleren door ouders, zoals gesuggereerd in een reactie, zou feitelijk moeten, maar als ouders in het bijzijn van de kinderen zelf de verkeersregels overtreden? Hoe leer je dit kinderen dan (af)? Ik zie dit zeer regelmatig gebeuren. Ga ook eens in het kijken hoe fietsers het spoor oversteken bij kruispunt provinciale weg/guisweg, je houd af en toe je hart vast dat het nog steeds (op het nippertje) goed gaat. En als je de jeugd hier op aanspreekt krijg je nog een grote bek ook. Mijn mening is dat het bijbrengen van de verkeersregels in eerste instantie door ouders (voorbeeldfunctie) en in tweede instantie door de school (educatie) te moeten geschieden.

 • Michel

  Iemand die achtereen auto rijdt die plotseling voorang geeft aan fietsers of voetgangers moet plotseling op de rem staan en dat gaat vaak maar net goed. Ik rijd er dagelijks en houd afstand maar schrik toch nog soms van zulke plotslinge akties. Houdt je gewoon aan de regels al is het vriendelijk bedoelt of verander de regels inderdaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *