Fietsersbond wil geen pollers op Beatrixbrug

In het kader van het ‘autoluw’ maken van het centrum van Zaandam zal de Beatrixbrug tussen 12.00 tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur) afgesloten worden met verzinkbare paaltjes (pollers).

De fietsersbond is tegen dat plan omdat bromfietsers niet op de rijbaan mogen en gedwongen worden op het fietspad te rijden.

Bij de pollers is slechts een doorgang gepland van 1,50 m. Dat is “ongelooflijk smal” volgens de fietsersbond. De reden is dat de nieuwe Beatrixbrug smaller is dan de oude. De bond:

Het gevolg is dat op deze belangrijke oost-westverbinding met veel (brom)fietsverkeer filevorming zal optreden, (brom)fietsers kunnen niet naast elkaar blijven rijden en moeten ritsen. Daardoor zullen (brom)fietsers geneigd zijn de rijbaan bij de pollers te gebruiken, waar ’s ochtends bussen, auto’s en vrachtauto’s rijden. Na het passeren van de pollers wordt het fietspad 2,0 m breed en ook dat is veel te smal voor gemengd bromfiets- en fietsverkeer.

De fietsersbond wil het inrijverbod voor auto’s met camera’s handhaven, net zoals nu bij de busbrug. De pakkans is daar bijna 100% volgens de bond. (110% volgens De Orkaan omdat er ook bekeurd wordt op dagen dat je er gewoon mag rijden.)

De aanbesteding voor de pollers is nog niet afgrond en kan dus nog stopgezet worden volgens de bond.

Op de website van de gemeente staat dat de pollers “naar verwachting rond de zomer van 2016 worden geplaatst.” Dan wordt ook de bijbehorende belijning aangebracht op de helling van de Beatrixbrug.

UPDATE 24 juni 2016

ROSA gaat vragen in de raad stellen over de toepassingen van de pollers en eventuele alternatieven.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Rob

  Na het ongeval op de Enge Wormerdijk is er nog steeds niets geleerd kennelijk. Rommel als betonblokken en paaltjes horen niet op de openbare weg thuis. Die zijn levensgevaarlijk voor verkeersdeelnemers, met name voor fietsers.

  Verzinkbare paaltjes hebben daarenboven hun eigen dynamiek: die dingen kunnen nogal eens onverwachts uit de grond omhoog schieten. Er staan zat filmpjes op Youtube, soms lollig om te zien, maar je zal er maar net overheen rijden of lopen. En het klopt wat de Fietsersbond stelt: fietspaden van 1,5 en zelfs van 2 meter zijn veel te smal voor veilig verkeer. Er zou v.w.b. de verkeersveiligheid al heel wat gewonnen zijn als wegbeheerders zich een keer aan de CROW richtlijnen zouden houden.

 • Ferdinand

  En waar is de Fietsersbond als het om fietsers gaat die zelf alle regels aan de laars lappen, nogal wrang dat ze nu zeuren over een brug in Zaandam terwijl er vorige week nog zoveel ophef was over het gedrag van fietsers op de Zaanse bruggen.

  • Rob

   U hebt selectief gekeken? In het filmpje waren toch duidelijk ook slalommende auto’s te zien en rennende voetgangers die halsbrekende toeren uithaalden. Uit het door de Orkaan geplaatste overzicht van door brugwachters gemelde en bijgehouden incidenten bleek zelfs dat fietsers in de minderheid waren. Uit de opsomming van incidenten komen vooral auto’s, busjes, Connexion bussen (!), politieauto’s (!) en zelfs een rollator naar voren.

 • Monique

  Autoluw flauwekul. Fietsters en bromfietsers zijn vrnl het probleem. Laat ze leren wat een zebrapad is en dat als je van links komt je geen voorrang hebt. Maak het dan maar verkeersluw.

  • Rob

   U verwart weginrichting met verkeersgedrag.
   Voor wat betreft het verkeersgedrag: het is u bekend dat de gevaarlijkste overtredingen niet door fietsers, maar door automobilisten worden gemaakt?

 • Ed ten Hoonte

  Voor gemeente Zaanstad en gemeente Wormerland geldt: Er zou v.w.b. de verkeersveiligheid al heel wat gewonnen zijn als wegbeheerders zich een keer aan de CROW richtlijnen zouden houden. Vergeet dan ook niet de richtlijnen van de vereniging van gemeenten hieromtrent. (VNG) Waarom altijd die fietsers de dupe laten worden van de auto? Ook de nieuwe term: shares space is zoiets. Het recht van de sterkste, dus de fietser is de pineut (slachtoffer)

  • Rob

   Het grootste probleem met fietspaden is dat het gevaar verplaatst wordt naar de kruisingen. Al in 1992 (SWOV, Weggers en Dijkman) werd dit aangetoond in een onderzoek. Tussen kruisingen is een afname van ca. 19% van het aantal ongevallen, op kruisingen een toename van maar liefst 36%. Ook was de ernst van het letsel groter. Dit is verklaarbaar als je je realiseert dat het meest voorkomende ongeval dat van de rechtdoorgaande fietser is die wordt aangereden door een rechtsafslaande automobilist. Op een rijbaan met aparte fietspaden worden fietsers en automobilisten uit elkaars zicht gehaald, waardoor deze situatie daar veel vaker voorkomt dan op een weg met ongescheiden rijbanen. Om het effect van toenemend gevaar op kruisingen teniet te doen zou je al erg lange fietspaden moeten aanleggen, zonder kruisingen, uitritten, parkeerstroken e.d. Daarom functioneren fietspaden buiten de bebouwde kom wel, maar zijn ze binnen de bebouwde kom vaak een bron van ongevallen.
   Shared Space werkt wel degelijk: door de beschikbare verkeersruimte te delen met fietsers, automobilisten en voetgangers moeten verkeersdeelnemers beter op elkaar gaan letten. Diverse proefprojecten hebben aangetoond dat dit werkt, ook na vele jaren van gebruik. Dat het recht van de sterkste zou prevaleren is niet gebleken, de gemiddelde automobilist waakt er wel voor om een voetganger of fietser op zijn motorkap mee te nemen.

 • Monique

  Ik als autorijder wonend in het centrum wordt wel erg benadeeld door dit plan.

  • Rob

   Onzin, je bent toch niet met wielen geboren? Ik ben voetganger, fietser, gebruiker van het openbaar vervoer en automobilist. Zoals het me uitkomt. Inrichting van de openbare ruimte zodat die door een ieder op veilige wijze gebruikt kan worden is in ieders belang. Kun je ergens niet met de auto komen dan zijn er nog legio andere manieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *