In het kader van het ‘autoluw’ maken van het centrum van Zaandam zal de Beatrixbrug tussen 12.00 tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur) afgesloten worden met verzinkbare paaltjes (pollers).

De fietsersbond is tegen dat plan omdat bromfietsers niet op de rijbaan mogen en gedwongen worden op het fietspad te rijden.

Bij de pollers is slechts een doorgang gepland van 1,50 m. Dat is “ongelooflijk smal” volgens de fietsersbond. De reden is dat de nieuwe Beatrixbrug smaller is dan de oude. De bond:

Het gevolg is dat op deze belangrijke oost-westverbinding met veel (brom)fietsverkeer filevorming zal optreden, (brom)fietsers kunnen niet naast elkaar blijven rijden en moeten ritsen. Daardoor zullen (brom)fietsers geneigd zijn de rijbaan bij de pollers te gebruiken, waar ’s ochtends bussen, auto’s en vrachtauto’s rijden. Na het passeren van de pollers wordt het fietspad 2,0 m breed en ook dat is veel te smal voor gemengd bromfiets- en fietsverkeer.

De fietsersbond wil het inrijverbod voor auto’s met camera’s handhaven, net zoals nu bij de busbrug. De pakkans is daar bijna 100% volgens de bond. (110% volgens De Orkaan omdat er ook bekeurd wordt op dagen dat je er gewoon mag rijden.)

De aanbesteding voor de pollers is nog niet afgrond en kan dus nog stopgezet worden volgens de bond.

Op de website van de gemeente staat dat de pollers “naar verwachting rond de zomer van 2016 worden geplaatst.” Dan wordt ook de bijbehorende belijning aangebracht op de helling van de Beatrixbrug.

UPDATE 24 juni 2016

ROSA gaat vragen in de raad stellen over de toepassingen van de pollers en eventuele alternatieven.