In de laatste actualisatie van het Inverdan-plan wordt ook ingegaan op het sinds lang beloofde fietspad dat over het spoor en langs het station Zaandam oost en west met elkaar moet verbinden: De Binding. Dat plan gaat dus op de helling:

“Met de ontwikkelaar is een overleg gestart inzake de aanleg van het fietspad vanaf de Buiging (nabij Primark) in noordelijke richting over de Vaart en verder tussen de beide panden van de Zaantoren en door Saendenborgh heen naar het Rustenburg. Afgesproken was dat de aanleg van dat (ontbrekende gedeelte van het) fietspad weer actueel wordt als er zicht komt op de realisatie van de Spooroverbouwing. Nadat de afgelopen jaren enige ervaring is opgedaan met de nieuwe situatie aan de achterkant van het pand Zaantoren stelt de ontwikkelaar vraagtekens bij de realisatie van dit fietspad.

Een hellend fietspad vanaf de Vaart door het pand Saendenborgh naar het Rustenburg leidt mogelijk tot problemen met de bereikbaarheid van de ingang van de ondergrondse parkeergarage van de Zaantoren, van de parkeergarage en het terrein van Saendenborgh en het overige gebruik (onder andere laad- en losverkeer). De realisatie van dit fietspad, in combinatie met een verantwoord gebruik van de beide terreinen, wordt de komende periode nader onderzocht.”

Voor de goed orde: in 2003 – 12 jaar geleden is het plan, inclusief fietsverbinding, vastgesteld. En nu zet de ontwikkelaar “vraagtekens” bij de verbinding omdat auto’s die de parkeergarage inwillen een probleempje krijgen, en het laad/los-verkeer?