Filevorming Krommenie bij 0-plus alternatief A8-A9

Het “0-plus alternatief A8-A9” is een optie om het verkeer tussen Noord-Holland-noord en de Zaanstreek/Amsterdam soepeler te laten verlopen.

Maar het alternatief (N203 2-baans) leidt alleen tot meer files volgens de provincie Noord-Holland. De N203 gewoon 4-baans houden is misschien wel de beste optie.

Op woensdag 11 november worden de resultaten over studies naar de verschillende alternatieven gepresenteerd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Zij besluiten dan welke alternatieven op basis van de eerste bevindingen afvallen voor verder onderzoek.

De overgebleven alternatieven worden verder uitgewerkt. Een “concept voorkeursalternatief” wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. Na de inspraakperiode wordt het voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld. De realisatie kan dan in 2018 van start gaan.

Het masterplan was een aansluiting tussen A9 (Uitgeest-Wijkertunnel) en A8 (de aansluiting bij de Nauernasche Vaart). Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de A8 rechtdoor langs Saendelft en door Assendelft te laten lopen (nr 3 op de kaart hieronder). Dit is de kortste route. In Assendelft zou de weg onder de Dorpsstraat door moeten gaan.

a8 a9

Dit plan stuit op bezwaren omdat het de golfbaan doorsnijdt. Daarom zijn er alternatieven bedacht: 4 en 5 gaan via een omweg naar de A9; alternatieven 6 en 7 gaan via de N203.

Daar zijn weer andere bezwaren tegen: het doorsnijden van een groengebied, vlak langs een woonwijk of het aantasten van de historische Stelling van Amsterdam.

Er zijn ook twee 0-varianten. In die gevallen wordt er geen nieuwe weg aangelegd maar gebruik gemaakt van de bestaande wegen. Bij de ‘reguliere’ 0-variant gebeurt er helemaal niks, bij 0-plus wordt het bestaande wegennet aangepast. De N203 bij Krommenie zou 2-baans kunnen worden om het verkeer te ontmoedigen, de weg langs het Noordzeekanaal (N246) zou 4-baans worden waardoor het een aantrekkelijk alternatief wordt.

Volgens de provincie een slecht plan. Bij Krommenie wordt de maximale capaciteit door de versmalling dan 21.500 voertuigen per etmaal, maar het aanbod is veel groter. Dus mensen komen in de file, nemen alternatieven langs Alkmaarder Meer, Communicatieweg of Noordzeekanaal (of sluiproutes of andere manier van vervoer).

a8 a9 gafiek

In een variant op deze variant (bent u er nog?) blijft de N203 door Krommenie 4-baans. Dit is volgens verkeerskundigen van de provincie de meest logische route.

Hieronder alle alternatieven op een rijtje, de informatie komt van de provincie waar bij elk alternatief ook extra uitleg wordt gegeven.

Alternatief 1: Nulalternatief
Het Nulalternatief beschrijft de situatie in 2030 wanneer er niet wordt ingegrepen en dient in de planstudie als de referentiesituatie. Hierin wordt rekening gehouden met verschillende groeiscenario’s en ook met reeds geplande ontwikkelingen, zoals woningbouw.

Alternatief 2: Nul-plusalternatief
Het nul-plusalternatief onderzoekt of het mogelijk is om de problemen op te lossen zonder een nieuwe weg aan te leggen. Er wordt gekeken naar een slimme combinatie van maatregelen in ruimtelijke ordening en mobiliteitsmanagement en het beter benutten en opwaarderen van bestaande infrastructuur. De Vereniging Open Polders Assendelft juicht dit toe, maar Ondernemersvereniging EVO vreest dat de problemen zo niet worden opgelost. In één variant wordt de N203 2-baans, in een andere blijft het 4-baans.

Alternatief 3: Golfbaan
Het Golfbaanalternatief loopt van de A8 rechtdoor naar de A9 en is feitelijk de kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijkswaterstaat. De Heemskerkse Golfclub is tegen.

Alternatief 4: Om de golfbaan heen
Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een provinciale weg, maar gaat om de golfbaan heen. De Heemskerkse Golfclub is hier blij mee, maar de bewoners van Broekpolder vrezen een aansluiting vlakbij hun woonwijk.

Alternatief 5: Heemskerk
Dit alternatief maakt gebruik van bestaande op- en afritten van de A9, maar doorsnijdt het groene (weide)gebied. De Stichting Houd Broekpolder Leefbaar is voorstander, omdat de aansluiting niet vlakbij deze woonwijk is; LTO is, vanwege de doorsnijding van weiden, juist niet voor dit alternatief.

Alternatief 6: N203 West
Dit alternatief gaat om Assendelft heen en sluit aan op de N203 in plaats van rechtstreeks op de A9. De omgeving wil dit alternatief wel onderzocht hebben, maar wat is het effect op de forten van de Stelling van Amsterdam? De stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam voelt er in ieder geval niets voor.

Alternatief 7: N203 Oost
Dit alternatief tast, van alle nieuwe wegverbindingen, het landschap het minst aan. Het sluit aan op de N203 naast de nog te bouwen wijk Kreekrijk. De projectontwikkelaar voorziet een verminderde woonkwaliteit en is tegen. LTO is juist voorstander van dit alternatief omdat het weinig hinder geeft aan de agrarische bedrijven.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • René

  Nou vindt ik een volwaardige aansluiting A8-A9 en het behoud van de stelling van Amsterdam en de natuur net even iets belangrijker dan een spelletje voor mensen in kaki broeken en polo’s. Maarja de golfclub zal wel lekker aan het lobbyen op de green.

 • E.Bethlem

  En de aansluiting ligt daar ook al, dat wist de Golfvereniging ook. Dus waarom er omheen, gewoon even een kleine verplaatsing zal het goedkoopste alternatief zijn. Trouwens al die bijeenkomsten en vergaderingen hebben al een aansluiting A8 – A9 gekost.

 • hallo

  HahA, nou, als de natuur zo belangrijk is, begrijp ik niet waarom u er voorstander van Bent om een snelweg dwars Door het polder landschap te leggen. Daarnaast: wat zal die snelweg doen met de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van/ voor bijvoorbeeld Saendelft en Assendelft?

  Ik zou kiezen voor de al bestaande wegen van de N246. Waarom kan de weg niet langs het noordzeekanaal komen, bijvoorbeeld? Daar ie de overlast van overvliegende vliegtuigen er al. Kunnen de auto’s er ook wel bij. De weg hoeft alleen aangepast te worden.

  Ik begrijp wel waarom het rijk voorstander ijs voor de kortste route: geld. De goedkoopste oplossing zeker?

 • Arjen

  Gewoon A8-A9 verbinding is de beste oplossing Krommenie en Wormerveer worden ontlast van sluipverkeer en bewoners Saendelft hebben snelle verbinding A8 en A9

 • E.Bethlem

  hallo, denkt zeker dat als men uit Amsterdam komt en richting Alkmaar moet men via Beverwijk gaat. Kan je wel vergeten.
  Arjen, die weg had er al lang moeten liggen. Al die trucs die ze nu uithalen met die 203 is weggegooid geld.

 • Dwarsligger

  Ongelofelijk dat een golfclub, waar op de banen flink met bestrijdingsmiddelen en kunstmest wordt gestrooid, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Klaagden we in de jaren ’70 dat Nederland geasfalteerd werd, nu zijn het de kunstmatig groene golfbanen waar Nederland en vooral Kennemerland, de duingebieden en LaagHolland vol mee liggen.

 • hallo

  @ E.Bethlem: als je van Amsterdam naar Alkmaar moet, loopt daar een rechtstreekse snelweg tussen: de A9.
  @ Arjen: bewoners van Saendelft hebben nu ook al een directe verbinding tot de A8 en op de A9 zit je ook zo. Dat is het probleem niet.
  Het probleem is het verkeer dat door Krommenie en Wormerveer rijdt. Dat willen ze nu dwars door een ander dorp heen laten rijden…

  • Dwarsligger

   @Hallo: Je bent appels met peren aan het vergelijken! De doorsnijding van Assendelft is ondergronds met veel minder overlast dan de huidige situatie in Krommenie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *