Bewoners van Westerwatering aan de Aubade en Cello krijgen ’tijdelijk’ nieuwe buren: Free Kids Kinderopvang en Personal Fitness Center betrekken tijdelijke gebouwen die daar tot begin 2023 blijven staan.

Over de ontsluiting via de Cello zijn de meningen verdeeld, veilig volgens de gemeente, maar bewoners maken zich zorgen of kinderen nog wel veilig kunnen spelen.

Verbaasd waren omwonenden dat ze bij de bekendmakingen van de gemeente Zaanstad zagen dat er een vergunning voor een tijdelijke gebouw was verleend die ‘uiterlijk 5 jaar’ zou kunnen duren, tot halverwege 2026 dus.

Op die plek in Zaans Hout moet een nieuwe school (IKC heet dat tegenwoordig: Integraal Kind Centrum) komen voor de Rietvink (Agora) en De Dijk West (Zaan Primair): “de planning gaat uit van oplevering van Zaans Hout in 2024”. Dat zou inderdaad begin van de bouw in 2023 betekenen, maar de bouw van de school is al eerder vertraagd, en meer uitstel is kennelijk mogelijk.

Volgens Zaanstad zijn voor de locatie aparte aanvragen voor een omgevingsvergunning door Freekids en Personal Fitness Center. De eerste vergunning is verleend, en daar is al begonnen met de werkzaamheden. Volgens de woordvoerder van wethouder Breunesse heeft Freekids zelf vijf jaar aangevraagd en geen drie jaar zoals ze in de brief schreven. Voor de sportschool loopt het traject voor de vergunning nog.

Zaanstad verwacht dat de tijdelijke bouw tot begin 2023 zal blijven omdat daarna de bouw van de school begint.

Free Kids en Personal Fitness Center moeten weg omdat op de plek waar ze nu zitten Zaanse Helden moet worden gebouwd, ook al een project dat met fikse achterstand kampt. Ze verwachten beide op permanente locaties in de wijk terug te keren.

Nieuwe weg

Naast de plek voor Free Kids en Personal Fitness Center ook een tijdelijk vestiging van kinderdagverblijf ’t Stationnetje.

Er komt een nieuwe ontsluitingsweg via de Cello en een en parkeerplaats. Bewoners van de Cello zijn daar niet allemaal even blij mee. Buurtbewoner Kevin van Amesfoort:

“De bewoners zijn nogal verbaasd hoe de weg daarheen is bedacht. De gemeente zegt dat dit de veiligste oplossing is maar wij zien liever de ontsluiting aan de kant van het Regio College. Zover ik het nu zie gaan ze wel netjes te werk en zullen we later kijken of het echt veilig blijkt. Ondertussen zijn wel een aantal bewoners aan de Aubade begonnen aan bezwaar/petitie en zijn we in overleg met de projectontwikkelaar en de wijkvereniging om het zo veilig mogelijk uit te voeren.”

De nieuwe ontsluitingsweg langs de voetbalkooi (foto: Kevin van Amesfoort)
Bouwterrein vanaf Cello (foto: De Orkaan)
Vanaf Houtveldweg (foto: De Orkaan)

Bronnen: bekendmakingen Zaanstad, website Zaan Primair, mails van bewoners, inspectie ter plaatse, reactie van gemeente Zaanstad, brief van sportschool en Free Kids aan omwonenden.