Het Centraal Orgaan Asielzoekers COA gaat asielzoekerscentra sluiten, verkleinen of niet meer openen.

Zaanstad en Zaandam komen in de lijst met te sluiten en krimpende centra voor. Dat zou erop wijzen dat de nieuwe AZC niet komt en de boot in de Achtersluispolder wordt gesloten.

COA:

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017).

Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht. Het COA heeft woensdag 26 april de betrokken gemeenten en de medewerkers geïnformeerd.

In de lijst staat het volgende: