Geen windmolens in Wormerland

De gemeenteraad van Wormerland heeft het college van B&W via een motie opgedragen geen windturbines langs de A7 in Wijdewormer toe te staan.

De motie werd door oppositiepartij POV en door coalitiepartijen PvdA, CDA en CDA gesteund. Alleen oppositiepartij D66 en GroenLinks, de partij van de portefeuillehouder, wethouder Halewijn, waren tegen*.

Wethouder Halewijn ontraadde niet alleen de motie, maar stelde ook dat hij onderdelen van de motie niet uit zou voeren. Om welk onderdeel dat ging, maakte hij niet duidelijk, maar aangezien de motie hem persoonlijk opdroeg “Wormerland uit het onderzoek voor windturbines langs de A7 terug te laten trekken”, zou het wel eens om die passage kunnen gaan.

De achtergrond van de motie was het Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Zuid waarin een ambitieus programma voor de komende jaren wordt gepresenteerd dat bestaat uit meer zonne-energie (daken, parkeerplaatsen, geluidsschermen, bedrijvengebieden) maar ook uit windmolens. Een belangrijk onderdeel daarvan is onderzoek naar “zon en wind langs A7, A8 en A10”. Een deel van de A7 loopt door de Wijdewormer (gemeente Wormerland).

In de RES staat dat Wormerland het onderzoek steunt:

“zon of wind op land (o.a. langs de A7) zullen binnen de gemeente Wormerland nader worden onderzocht. Om deze projecten te kunnen realiseren is een breed participatietraject noodzakelijk en lokaal draagvlak staat hierbij voorop. De haalbaarheid zal de komende jaren nader moeten worden onderzocht.”

Deze belofte werd door de gemeente vorige week nog eens herhaald in een persbericht dat werd uitgegeven.

VVD, CDA, PvdA en POV hadden helemaal geen behoefte aan zo’n onderzoek. De Wijdewormer lag ingeklemd tussen twee Natura 2000-gebieden, windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg en bovendien staan huizen in het gebied te dicht op windmolens.

Halewijn deed z’n uiterste best om te motie te laten intrekken. Hij betoogde dat juist door het onderzoek aangetoond zou kunnen worden dat daar geen windmolens zouden moeten komen, “ik wil zelf ook geen windmolens langs de A7”. De ondertekenaars hadden er geen boodschap aan, bovendien werd gevreesd dat door de steun van Wormerland voor RES de deur toch op een kiertje gezet voor windmolens in de gemeente.

Halewijns partijgenote Karen Schoonheim ontkende dat, ze wilde geen windmolens “maar ook niet alles uitsluiten”. Rolf van Wanrooij (VVD) was niet overtuigd: “geen windmolens in Wormerland”.

* De voltallige VLW-fractie, drie m/v sterk, was afwezig.

Onder de kaart het RES waarop de onderzoeksplekken voor zonne- en windenergie zijn ingetekend. (Boven: de raad in digitale vergadering.)

res kaart

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Remco Doorn

    De motie draagt het college van Wormerland niet alleen op om zich uit het onderzoek terug te trekken, de motie sluit windmolens in Wormerland volledig uit. Alleen ‘zeer kleine’ windturbines op boerenerven zijn nu nog onder voorwaarden toegestaan. Hoe die er uitzien is niet gezegd (en dus niet SMART)en waarom alleen op boerenerven ook niet.

    Het is vreemd dat VVD, CDA en PvdA deze stap zetten, want hiermee gaan ze in tegen de coalitie- en collegeakkoorden. Het collegeakkoord zegt “Wormerland is ambitieus en omarmt het nationaal klimaatakkoord met daarin het doel om in 2030 fors minder CO2 uit te stoten. De gemeente voert een duurzaamheidsbeleid waardoor de gemeenschap, de ruimte, het openbaar landschap en het (leef)klimaat van Wormerland nog generaties lang mee kunnen.” Het coalitieakkoord gaat verder: er komt een energietransitieplan dat de weg van fossiel naar duurzaam moet bevatten en er is de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Wat Wormerland nu doet is zich deels terugtrekken uit de regionale opdracht om oplossingen te vinden. “Als we alle grote daken in Wormerland volleggen met zonnepanelen, dan redden we het wel” was één van de argumenten om onderzoek naar windmolenlocaties te weren. Daar heeft de gemeente echter geen zeggenschap over. Dat ligt aan de goede wil van inwoners en bedrijven. Ook werd er naar alternatieve energiebronnen gewezen. Een invulling daaraan werd echter niet gegeven, net zoals 12 jaar geleden, toen windmolens in de Wijdewormer ook op de politieke agenda stonden. Nee zeggen en geen werkbare alternatieven bieden is makkelijk, maar op deze wijze gaat Wormerland haar opdracht binnen het klimaatakkoord niet halen.

    Wat ook jammer is, is dat het hele participatietraject wat aan de Regionale Energie Strategie vastzit hiermee opzij wordt gezet en Wormerland dus de nee-tenzijroute bewandelt, in plaats van ja-mits. Vreemd was ook de persoonlijke opdracht aan wethouder Halewijn. Het is gebruikelijk met een motie het hele college van een opdracht te voorzien, daar zij gezamenlijk verantwoordelijk is voor het beleid. Waarom hier een andere keuze is gemaakt, is niet duidelijk. Misschien omdat VVD, PvdA en CDA hun eigen wethouders hier wilden ontzien?

  • Dick Beets

    Nu de lente nooit zo warm en droog is geweest ontkent het achterlijke Wormerland het klimaatprobleem. In Wijdewormer maait men enthousiast al begin mei het gras met kuikens en al. En weiden vol met zonnepanelen vervangen amper de CO2 opname van het gras en de Zaanse Energie Koöperatie weet al dat zonnepanelen op daken een onbegonnen klus is. Daarbij duurt het 4 jaar eer zonnepanelen de energie hebben voortgebracht die het gekost heeft om die dingen te maken. Bij windmolens is het Break-Even Point minder dan 3 maanden. Ook degenereren zonnepanelen: na 25 jaar leveren zij nog de helft, windmolens leveren na 50 jaar dienst nog exact het zelfde vermogen. (Als er geen hoogbouw plaats vindt. Dus is Wormerland zonder windmolens aangewezen op kernenergie en dat kan mooi bij de energie-slurpende PTTtoren, die data hotels huisvest. De Wijdewormer is vergeten dat zij 400 jaar geleden is ontstaan DankZij Windmolens. En raadsleden denken alleen aan hun automobiele trekkerrijdende kiezer.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *