Geen Zaanstad-lobby voor Lelystad

Het maar maar één zinnetje in het persbericht van de Gemeente Zaanstad, maar wel een intrigerend zinnetje: “Het college trekt één zin terug uit de Zaanse zienswijze op Omgevingsvisie NH2050.”

Welke zin Zaanstad terugtrekt wordt niet meteen duidelijk, maar de Zaanse zienswijze blijkt achteraf ontdaan te zijn van een zinsnede over Schiphol en Lelystad.

De bezwaren kwam van de fractie van ROSA en was gericht tegen de zienswijze van het college (waar ROSA dus deel vanuit maakt). ROSA vond dat Zaanstad zich niet sterk hoefde te maken om voor vliegveld Lelystad te lobbyen. Dat zou namelijk neerkomen op het stimuleren van de groei van het vliegverkeer, een vreemd keuze voor een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

De volledige tekst van de Zaanse zienswijze over Schiphol luid als volgt:

“Zaanstad ligt deels onder de aanvliegroutes van de luchthaven Schiphol. Schiphol blijft dan ook een zwaarwegend aandachtspunt voor de leefbaarheid in onze stad. Helderheid over normen en de realiteit van keuzes met betrekking tot groei in relatie tot verstedelijking in de metropoolregio Amsterdam is geboden.

Om bovenstaande te borgen we vragen de provincie om zich blijvend in te spannen voor een goede implementatie van de gemaakte afspraken in het wonen-vliegen dossier.

De provincie kan een stevigere rol pakken in het traject rondom het uitbreidingsvraagstuk van de luchthaven Schiphol door te lobbyen voor de snelle opening van luchthaven Lelystad.”

Die laatste zin is dus teruggetrokken, Hans Kuyper van ROSA:

“de snelle opening van Lelystad AirPort was ambtelijk opgesteld, zoals de hele zienswijze, maar die is daarvoor natuurlijk te zwaar politiek beladen.

Het de bedoeling dat de raad beter wordt betrokken bij het vervolg; het opstellen van een provinciale Omgevingsverordening komend voorjaar.

Met het vorige college was afgesproken dat de raad intensief bij alle aspecten van de invoering van de Omgevingswet betrokken zou worden. Dat is er met deze zienswijze, ook door onderhandelingen en coalitiebesprekingen, bij ingeschoten.”

ROSA wilde ook weten hoe de procedure in elkaar zat, de zienswijze dateert toch uit deze collegeperiode? Het antwoord van Zaanstad is op z’n zachts gezegd ontwijkend:

“De periode voor het indienen van een zienswijze startte medio juni en eindigde op 30 juli 2018 en viel samen met de vorming en opstart van het college.”

Dat lijkt in strijd met de feiten, de coalitie is begin juni tot stand gekomen, de zienswijze is op 27 juli verstuurt, alles ruim binnen de periode van de nieuwe coalitie die dus impliciet voor uitbreidingen van Schiphol kiest.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Ben van Roode

  Rosa zou dolblij moeten zijn als een deel van het vliegverkeer naar een ander deel van het land gaat. De zaak is politiek beladen, is de strekking. Dat komt alleen maar omdat onze christenbroeders op de Veluwe hun onroerend goed in waarde zien dalen. Omdat zij verwanten in het kabinet hebben zien ze een kans om Lelystad te vertragen. Dat mag wel maar ik geef in overweging dat zij wellicht ook lasten kunnen delen met hun broeders en zusters in de Zaanstreek.
  Dat vliegen slecht is voor de omgeving is bekend, maar de discussie daarover zal in andere fora dan de gemeenteraad van Zaanstad en Wormerland moeten plaatsvinden.

  • Hans Kuyper

   Het zou wel heel opportunistisch van ROSA zijn om de opening van Lelystad toe te juichen. Juist omdat wij hier in de Zaanstreek weten wat de impact van vliegverkeer is, gaan we een ander er niet mee opzadelen. Dat we een lokale partij zijn betekent niet dat onze verantwoordelijkheid ophoudt bij de gemeentegrens.
   De discussie over Schiphol moet ons inziens op álle fora plaatsvinden. Ook juist in de gemeenteraden. De oorspronkelijke zinsnede in de Zaanse zienswijze op de provinciale Omgevingsvisie is nooit in de raad besproken. Bij een zo zwaar beladen onderwerp had dat natuurlijk wel gemoeten. Het college beseft dat nu gelukkig. En de discussie gaat voort.

   • De Orkaan

    De oorspronkelijke Zienswijze is ingediend door een college waar ROSA deel van uit maakte. Kennelijk ambtelijk opgesteld. Curieus is dat zo’n gevoelig onderwerp dan toch aan de aandacht is ontsnapt. Dat kan natuurlijk gebeuren (of er kan bewust op zijn aangestuurd). Ronduit glibberig werd de toelichting bij de suggestie dat het wegens formatieperikelen zou zijn gebeurd. Dat is aantoonbare onzin. Dan vraag je je af waarom het college dat soort onzin aan de man probeert te brengen.

    • Hans Kuyper

     Dat zijn legitieme vragen. Maar ik ga absoluut niet uit van kwade opzet, omdat de organisatie bij alles wat speelt rond de invoering van de Omgevingswet de raad juist op voorbeeldige wijze betrekt.
     En dat zeg ik niet als raadslid voor een collegepartij, maar als vaste voorzitter van het Omgevingscarré dat al onder het vorige college gestalte geeft gekregen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *