In Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een geitenstop. De komende zes maanden mogen er geen nieuwe geitenboerderijen bijkomen en mogen bestaande geitenhouderijen niet uitbreiden.

Uitbreidingsplannen hebben de Zaanse geitenhouders niet… maar in maart komen er natuurlijk wel nieuwe geitjes… Die mogen gewoon komen volgens een woordvoerder van de provincie, alleen “structurele uitbreiding” is niet toegestaan.

Piet Stolp (foto onder) die in zijn geitenboerderij in de Wijdewormer 800 geiten melkt, voorziet geen problemen: “we zitten op onze geplande omvang en wij hebben geen ambitie om uit te breiden.” Geheel verrast in Stolp niet:

“In Noord-Brabant is het wel een probleem, vooral omdat die provincie ook al eerder met Q-koorts is geconfronteerd. Ook dat speelde in Noord-Holland nauwelijks. Er is in een studie een relatie gelegd tussen longproblemen en geitenhouderij. Maar eigenlijk speelt dat probleem hier helemaal niet. Het is een preventieve maatregel van de provincie die ze uit voorzichtigheid invoeren.”

Marcel Koop van de Twiskemolen, die een dozijn Nederlandse Landgeiten (een zeldzaam ras dat bijna was uitgestorven) bij de molen heeft rondlopen, wil ook niet uitbreiden. Ook vraagt hij zich af of hij wel een ‘echte’ geitenhouderij is: “ik ben meer een hobbyboer”. Hij verwacht ‘natuurlijke uitbreiding’ rond eind maart, “en aan de draagtijd kunnen we weinig veranderen.” Maar, zoals de provincie al stelde: nieuwe jonge geitjes blijven ongemoeid.

Tom Kisjes van het Zaans Natuur en Milieucentrum zegt dat de stadsboerderij in het Darwinpark ook geen uitbreidingsplannen heeft.

Tijdelijke maatregel

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw) zegt in het persbericht van de provincie:

“Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.”

Uit landelijk onderzoek van Veehouderij, Gezondheid Omwonenden (VGO) blijkt volgens de provincie dat inwoners binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking. Resultaten van vervolgonderzoek zijn waarschijnlijk in 2021 bekend. Dat het bij zes maanden blijft is dus niet zeker:

“Totdat er meer duidelijkheid is over het verband tussen de toename aan longontstekingen en de aanwezigheid van geitenhouderijen, blijft de Noord-Hollandse geitenstop van kracht”

Foto boven: Nederlandse Landgeit op terrein van de Twiskemolen. Foto onder: Piet Stolp, geitenboer in Wijdewormer, foto van Koop een Geit.