Lentekriebels. De één wordt bevangen door schoonmaakkoorts en vliegt met een emmer heet sop door het huis, voor anderen is het de term voor seksuele voorlichting op basisscholen en bij Zaanstad zorgen ze voor de drang om De Dam nieuw in te richten. Zaanstad wil het horecaplein een frisse make-over geven.

Kortom, De Dam moet op de schop.

De herinrichting is bedoeld om beter aan te sluiten op de Gedempte Gracht, de Westzijde, het sluizencomplex en het Zaantheater. Hierbij wordt gestreefd naar het behoud van het historische karakter en plek voor genoeg groen. Wethouder Wessel Breunesse benadrukt het belang van de Dam als centrale ontmoetingsplaats met veel bezoekers en diverse gebruikers:

“Het vormt het hart van het stadscentrum. Om die reden is het zo belangrijk de Dam de aandacht te geven die deze plek verdient.”

Betrekken van ondernemers en bewoners

De herinrichting zal mede vorm krijgen via bijeenkomsten met ondernemers en bewoners. Gemeente heeft uitgangspunten geformuleerd voor de herinrichting van de Dam, waaronder functie van het plein, parkeren, terrassen, afval en laden/lossen. Ontwerpbureau MTD maakt structuurschets van het gebied. Deze schets en de uitgangspunten vormen samen de basis voor de bijeenkomst en gesprekken.

Zaanstad wil een plan opstellen waarin de belangen van alle partijen samenkomen. Om constructieve gesprekken mogelijk te maken, worden vertegenwoordigers van verschillende groepen uitgenodigd om mee te denken. De eerste bijeenkomst staat gepland voor de zomer. Na vaststelling van het definitieve plan zal de uitvoering plaatsvinden. De technische voorbereiding start daarna en de uitvoering van de herinrichting van de Dam is gepland voor het vierde kwartaal van 2024.

Bron: Raadsinformatiebrief Herinrichting openbare ruimte Dam – Plangebied De Dam en omgeving