Donderdagavond is in het Zaanstad beraad gesproken over de parkeerproblematiek in Westerwatering. Hoewel het bij wethouder Gerard Slegers naar eigen zeggen nog steeds niet schort aan de wil om het betaald parkeren zo spoedig mogelijk in te voeren blijven er praktische problemen uit de bus komen.

Een deel van de inwoners van Westerwatering maakt zich zorgen over de parkeerdruk in hun buurt. Auto-eigenaren die geen parkeergelegenheid hebben op eigen terrein ervaren steeds vaker problemen met het parkeren in de wijk. Daarnaast zorgt de huidige situatie voor overlast van verkeerd geparkeerde auto’s en geblokkeerde doorgangen merkte inspreker C. Struijf op.

Hoewel de nieuwe bouwprojecten in de wijk wel een inpandige parkeergarage hebben maakt de buurt zich nog steeds zorgen over de parkeerdruk ná oplevering. Met meer woningen dan plekken in de parkeergarage zijn die zorgen begrijpelijk. Invoering van betaald parkeren lijkt daarom onvermijdelijk. Bewoners van de nog op te leveren Zaanse Helden zouden bij invoering van het betaald parkeren géén bewonersvergunning krijgen in Westerwatering.

Maar het zal nog even duren voordat betaald parkeren een feit is schreef wethouder Slegers aan de buurtbewoners, hij gaat z’n uiterste best doen “om alles voor het einde van dit jaar gerealiseerd te hebben.” Bewoners hebben geen boodschap aan verder uitstel:

“Deze doorlooptijden waren te voorzien, wanneer de gemeente Zaanstad voortvarend te werk was gegaan had invoering voor de oplevering van de Zaanse Helden plaats kunnen vinden. Het is geen natuurverschijnsel wat ons overkomt maar een te plannen gevolg van de nieuwbouw.” 

Geen geld om betaald parkeren in te voeren

Het heeft allemaal ook écht te lang geduurd, gaf Slegers toe tijdens het beraad. Er zijn echter allerlei problemen met ambtelijke capaciteit én met de financiering, aldus de wethouder. De beperkte handhavings-capaciteit (er moet een tweede scan-auto besteld worden) en drukte op de afdelingen van vergunning en handhaving zorgden deels voor het uitstel.

Verrassender is de toelichting van de wethouder als het gaat om de financiering. Sprekend over de problemen rondom het bestellen van de parkeerautomaten zegt de heer Slegers:

“het is [te] gênant voor woorden maar dat hebben we echt met schrapen moeten doen om te kijken dat we dat geld bij elkaar konden krijgen”.

Door: Jan Groot