De GGD Zaanstreek-Waterland is op zoek naar nieuwe huisvesting en denkt erover in te trekken bij de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

De GGD zit op het Vurehout 2 in Zaandam. De Veiligheidsregio is gevestigd aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.

Het gaat hierbij om de kantoorfuncties van de GGD. Voor de publieksdiensten die gevestigd zijn aan de Vurehout 2, zoals Centrum Jong, wordt gekeken naar huisvestingsmogelijkheden in de omgeving van de huidige locatie.

In de nieuwsbrief van de Veiligheidsregio wordt gemeld dat ze in gesprek zijn met de GGD over deze mogelijke verhuizing: “een extern bureau heeft de haalbaarheid onderzocht om als twee netwerkorganisaties gebruik te maken van het pand aan het Prins Bernhardplein, met een flexibele inrichting en hybride manier van werken.”

De directeuren van GGD en VRZW gaan de gezamenlijke huisvesting verder verkennen. In juli zou er een beslissing kunnen worden genomen.